"teeskentely" - Englanninkielinen käännös

FI

"teeskentely" englanniksi

FI

teeskentely {substantiivi}

volume_up
teeskentely (myös: mielikuvitusleikki)
(NL) Meidän on lopetettava tämä teeskentely Turkin jäsenyyden osalta.
(NL) We have to stop putting on this great pretence where the accession of Turkey is concerned.
Meidän on toimittava selvästi ja lopetettava kaikki tekopyhyys ja teeskentely.
We must be clear, and stop all this hypocrisy and pretence.
Komissiolla pitäisi olla tarpeeksi rohkeutta lopettaa teeskentely ja vetää pois direktiivi.
The Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
teeskentely (myös: teko, tekeminen, näytös, olemassaolo)
teeskentely
teeskentely
teeskentely (myös: asento, poseeraus)
teeskentely
It is time to stop pretending.
teeskentely

Esimerkkejä "teeskentely"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKomissiolla pitäisi olla tarpeeksi rohkeutta lopettaa teeskentely ja vetää pois direktiivi.
The Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
FinnishMeidän on toimittava selvästi ja lopetettava kaikki tekopyhyys ja teeskentely.
We must be clear, and stop all this hypocrisy and pretence.
Finnish(NL) Meidän on lopetettava tämä teeskentely Turkin jäsenyyden osalta.
(NL) We have to stop putting on this great pretence where the accession of Turkey is concerned.
FinnishOn aika lopettaa teeskentely, osoittaa johtajuutta ja sulkea parlamentin toimipaikka Strasbourgissa.
It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
FinnishMietinnössä tosin korostetaan Kiinan kohdalla, että tällainen teeskentely olisi saatava loppumaan.
Admittedly the report does emphasise that hypocrisy of this kind should be eliminated in the case of China.
FinnishTekopyhyys ja teeskentely on lopetettava.
FinnishJättäkää jo verukkeet ja teeskentely.
FinnishTesti siitä, mikä näkökanta on kyseessä - aito sitoutuminen tai kyyninen teeskentely - on työllisyyttä käsittelevä huippukokous.
The test of which view is correct - genuine commitment or a cynical exercise - will be the special summit on employment.
FinnishOn aika lopettaa teeskentely.
FinnishVoimattomuus kriiseissä, euron, kauppasopimusten ja Schengenin sopimuksen aiheuttamat vaikeudet, hyödytön teeskentely, asioihin puuttuminen ja esteet muilla aloilla.
Powerlessness in the face of the crisis, harm caused by the euro, the trade agreements and the Schengen Agreement, useless posturing, interferences and obstacles in other domains.
FinnishLopetetaan teeskentely; lopetetaan itsemme huijaaminen olettamalla, että asiat muuttuisivat, jos meidän olisi annettava lausunto tästä varainhoitoasetuksesta - eivät ne muuttuisi.
Let us stop the pretence; let us stop kidding ourselves that if we were to give an opinion on this Financial Regulation, things would be any different - they would not.