"tarttua" - Englanninkielinen käännös

FI

"tarttua" englanniksi

FI tarttua
volume_up
[tartun|tarttunut] {verbi}

Kun kävelet maastossa, se ponnahtelee kannoillasi yrittäen tarttua pirstaleisiin.
When you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
Meidän täytyy tarttua kaksin käsin tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen puuttua tulevaisuuden ongelmiin.
We have to grab this unique chance with both hands to tackle the problems of the future.
Tarvitsemme nyt poliittista uskallusta tarttua tilaisuuteen ja ratkaista Kyproksen ongelma.
What we need is the political courage to grab this opportunity and resolve the Cyprus question now.
Jo yksistään tämä on riittävä syy tarttua ongelmaan kaikin voimin.
This factor alone is sufficient reason for us to grasp this problem with both hands.
Jokainen, joka haluaa tarttua PPE-DE-ryhmän ojentamaan käteen, voi tehdä niin huomenna.
Anyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
Kukaan ei kuitenkaan vielä ole halunnut tarttua härkää sarvista.
Yet so far, no one has been willing to grasp the nettle.
tarttua (myös: jumittua)
Siksi esitän Euroopan unionin kansalaisille vetoomuksen tarttua tähän tilaisuuteen.
My appeal to the citizens of Europe is therefore that they seize that opportunity.
Parlamentin on syytä tarttua tähän Lissabonin sopimuksen tarjoamaan mahdollisuuteen.
Parliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
Euroopan sosiaalisen markkinatalouden on voitava tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Our social market economy must be hardwired to seize the opportunities of the future.
Jos silmäkoko sitä vastoin on 100 millimetriä, 40-senttiset ja sitä suuremmat kummeliturskat tarttuvat verkkoon.
100 mm mesh nets, on the other hand, catch hake measuring 40 cm or more.
tarttua (myös: saada ote)
tarttua (myös: ottaa kiinni)
Siinä tarvitaan suurta politiikkaa, ja me näytämme voimattomilta tarttumaan siihen ja soveltamaan sitä.
Big policies are required for that, and we seem incapable of getting to grips with and implementing such policies.
Jos haluamme tosissamme tarttua mainitsemiini aiheisiin, meidän on luotava sopiva kehys tuleville suhteillemme.
If we seriously want to get to grips with the issues that I mentioned, we need to create a suitable framework for our future relations.
Jos puheenjohtajavaltiolla aikaisemmin on ollut vaikeuksia löytää kohtia, joihin tarttua kilpailukykyneuvostossa, tässä niitä nyt on tarjottimella.
If the country holding the presidency had difficulties finding points to get to grips with in the Competitiveness Council earlier on, here they are now on a plate.
Emme voi tarttua yhteen asiaan niin, että lopulta ei olisi aikaa ratkaista toimielimiin liittyviä ongelmia.
We must not stick rigidly to an event, and then find that we do not have time to resolve the institutional problems.
Silloin teiltä jää kuitenkin huomaamatta, kuinka helposti voi käydä niin, että muutamien harvojen aiheuttama häpeätahra tarttuu teihin kaikkiin.
But you forget how easily the mud thrown at a few of you may stick to all of you.

Esimerkkejä "tarttua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishNyt on viimeinkin aika tarttua Haitilla kaiken taustalla vaikuttavaan köyhyyteen.
It is time to tackle the underlying poverty situation in Haiti once and for all.
FinnishTaidanpa ainoastaan tarttua viimeiseen ehdotukseen, joka liittyy tarkistukseen 11.
I would simply insist perhaps on the last proposal, which refers to amendment 11.
FinnishTiedämme hyvin, että taudit voivat tarttua kaikkiin elintarvikkeiden välityksellä.
We are well aware that food contamination can affect a large number of people.
FinnishEU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
The EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
FinnishHaluan tarttua myös tähän tilaisuuteen ja korostaa tämän näkökohdan merkitystä.
I should also like to take this opportunity to stress the importance of this aspect.
FinnishEuroopan pitäisi tarttua niihin mahdollisuuksiin, ja Eurooppa tulee tarttumaan niihin.
Europe should take those opportunities and Europe will take those opportunities.
FinnishTauti voi tarttua ilman, nesteen, ruumiin, esineiden tai hyönteisten välityksellä.
The disease could be carried in the air, in liquids, bodies, articles or by insects.
FinnishKompromissiratkaisulla voidaan viimeinkin tarttua tehokkaasti hiukkasongelmaan.
With this compromise we are at last effectively tackling the problem of fine particulates.
FinnishEmme aio tarttua toimiin vain tiettynä lyhyenä aikana, jolloin voi olla vaikeuksia.
We do not intend to take measures to cover only a specific short period of difficulties.
FinnishKaikkiin näihin asioihin jäsenvaltioilla on itsellään paremmat eväät tarttua.
These are all things that the Member States themselves are better equipped to deal with.
FinnishMeidän pitäisi reagoida tähän ja tarttua tilaisuuteen parantaa sopimusta.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
FinnishTätä varten meidän on voitava tarttua näihin tilaisuuksiin myös käytännössä.
In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.
FinnishHaluamme tarttua asiaan kuluja säästävällä tavalla emmekä rakentaa pilvilinnoja.
We do want to adopt a cost-effective, practical approach here, not build castles in the air.
FinnishSe on taloudellinen tosiasia, meidän täytyy siis tarttua tähän aiheeseen.
In the 1970s and 1980s the rate of increase was 2 %, because energy prices were high.
FinnishVain täten liikalihavuudesta johtuvien sairauksien syihin voidaan tarttua kunnolla.
This is the only way to tackle the causes of obesity-related diseases.
FinnishEmme voi tarttua sen kaikkiin näkökulmiin, mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä sen sisältöön.
We cannot address all its aspects, but are pleased with the content nevertheless.
FinnishNyt on tärkeää tarttua mahdollisuuteen edistää tätä työtä mahdollisimman nopeasti.
It is now important to take the opportunity to push the work forward as quickly as possible.
FinnishPuheenjohtaja Prodi sanoi, että tulisi tarttua myös taloudellisiin kysymyksiin.
President Prodi said that he would also deal with economic matters.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin tarttua yhteen kohtaan kollega Konrad Schwaigerin esityksessä.
Mr President, may I pick up on a point that Konrad Schwaiger has just made.
FinnishSyksyllä oltiin huolissaan siitä, että BSE voi myös tarttua lampaisiin.
During the autumn, there was some anxiety that BSE might also be able to attack sheep.