"tapaturma" - Englanninkielinen käännös

FI

"tapaturma" englanniksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "tapaturma".

Suomi-englanti sanakirja

Esimerkkejä "tapaturma"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishThierry Falisen ja Vincent Reynaud'n tapaus ei siis ole oikeudellinen tapaturma.
The case of Thierry Falise and Vincent Reynaud is not, therefore, a judicial accident.
FinnishHän kuuluu tällöin sairaus-, tapaturma- ja eläkevakuutuksen piiriin.
They are then covered by sickness, accident and pensions insurance.
FinnishKannatan kuitenkin hyvin paljon sitä - ja haluaisin korostaa tätä jälleen kerran - että myös nämä ryhmät saavat tapaturma- ja sairausvakuutuksen.
However, I am very much in favour - and I would like to emphasise this once again - of these groups also being insured against accidents and sickness.
FinnishKäsittääkseni hänelle on sattunut tapaturma jäällä tämän rakennuksen ulkopuolella ja hänet on viety sairaalaan päävamman vuoksi, joka on toivottavasti lievä.
I understand that he has had an accident on the ice outside this building and has been taken to hospital with a head injury, which I hope is minor.