FI

täyttävä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
täyttävä (myös: täyte-)
2. Gastronomia
täyttävä (myös: ruokaisa)

Esimerkkejä "täyttävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSinun on allekirjoitettava sopimus ja vakuutettava, että olet ehdot täyttävä asiakas.
You will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
FinnishToivon, että oikeuden vaatimukset täyttävä ratkaisu löydetään pian.
I hope that a solution that meets the requirements of justice is reached soon.
FinnishOn kiistämätön tosiseikka, että Itävalta on ollut Euroopan unionissa velvollisuutensa täyttävä maa.
Austria has undeniably been a country that has met its European Union obligations.
FinnishViro on tällä hetkellä käytännössä ainoa Maastrichtin kriteerit täyttävä EU:n jäsenvaltio.
Estonia is practically the only EU Member State that currently satisfies the Maastricht criteria.
FinnishAjattelemme kärsiviä ihmisiä ja rakastamiamme ihmisiä, mutta jossain vaiheessa tilasta voi tulla kaiken täyttävä.
We think of people suffering, we think of people we love, but at some point, it can be a state which is all pervading.
FinnishWindowsin volyymikäyttöoikeudet edellyttävät, että ehdot täyttävä käyttöjärjestelmä on jo asennettuna jokaisessa tietokoneessa.
Windows Volume Licenses require an existing, qualifying operating system installed as a prerequisite on each PC.
FinnishRatkaisun kannalta on keskeistä, että hallituksen ja opposition välille onnistutaan palauttamaan vähimmäisvaatimukset täyttävä luottamus.
What is crucial to a solution is to restore a minimum basis of trust between government and opposition.
Finnishehdot täyttävä institutionaalinen ostaja
FinnishNe edellyttävät, että ehdot täyttävä käyttöjärjestelmän täysversio on asennettuna tietokoneessa.
Companies often purchase Windows Volume Licensing Agreements and mistakenly apply them to computers that don’t have a full operating system already installed.
FinnishLaillinen eli säännöt täyttävä kalastus kärsii omalta osaltaan huomattavasti tästä laittomasta toiminnasta, jonka määritelmä on varsin laaja.
Legal fisheries - those that comply with the regulations - are, for their part, very heavily penalised by these illegal activities, which can, in fact, be defined in fairly broad terms.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, vuonna 2008 40 vuotta täyttävä tulliliitto on yksi Euroopan yhdentymisen ensimmäisistä vaiheista.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the customs union, which celebrates its 40th anniversary in 2008, was one of the first stages of European integration.
FinnishSamalla on syytä korostaa, että kyseessä on ohjelma, joka sekä käyttäjien että ulkoisten arviointiasiantuntijoiden mukaan on hyvin toimiva ja tavoitteensa täyttävä.
At the same time, it should be pointed out that what we have here is a programme that both users and evaluation experts regard as operating smoothly and achieving its objectives.
FinnishSuomella on molemmat ehdot hyvin täyttävä, erinomainen ehdokas johtokuntaan: Suomen pankin nykyinen pääjohtaja, kauppatieteiden tohtori, rouva Sirkka Hämäläinen.
Finland fulfils both these conditions splendidly with its excellent candidate for the Board: the present Chief General Manager of the Bank of Finland, Mrs Sirkka Hämäläinen, D. Econ.