"syntyä" - Englanninkielinen käännös

FI

"syntyä" englanniksi

FI syntyä
volume_up
[synnyn|syntynyt] {verbi}

1. yleinen

syntyä (myös: nousta, saada alkunsa)
Ilman takuuta pienissä satamissa voi syntyä huomattavia ongelmia.
Without surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Tämä tarkoittaa sitä, että voi syntyä mainitun kaltaisia ongelmia.
That means that the difficulties mentioned can arise.
Ei ole mitenkään epätavallista, että tällaisessa suhteessa voi syntyä erimielisyyksiä.
It is not unusual for differences to arise in such a relationship and the banana affair is one example.
Me emme suosi eurooppalaisia yrityksiä ja anna monopolien jatkaa tai syntyä.
We do European companies no favours by allowing monopolies to continue or develop.
Opiskelijajärjestöjen pitäisi syntyä yksilöiden tarpeiden ja henkilökohtaisten ponnistelujen tuloksena.
Student associations should develop out of the needs and personal efforts of individuals.
Sen vuoksi Euroopassa ei saa syntyä sellaista käsitystä, että tämä komissio olisi tasapainoinen!
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
Lissabonin sopimuksen tarjoaman ulkosuhdehallinnon pitäisi lopultakin syntyä tulevina viikkoina ja kuukausina, ja tämä parlamentti aikoo tiiviisti osallistua sen perustamiseen.
Finally, the External Action Service provided for by the Treaty of Lisbon should come into being in the coming weeks and months, and this Parliament intends to be closely involved in its creation.
syntyä (myös: nousta)

2. Kuvainnollinen

syntyä (myös: laskeutua, vallata, tulla)

Esimerkkejä "syntyä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishHaluaisin antaa konkreettisen esimerkin siitä, minkälaisia vaikeuksia voi syntyä.
Let me give a concrete example to illustrate what kind of difficulties might occur.
FinnishTeheranissa ei saa syntyä epäselvyyttä kansainvälisen yhteisön päättäväisyydestä.
There must be no mistake in Tehran about the resolve of the international community.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa ministeri, tässä salissa juhlimme yhtenäisvaluutan syntyä.
Mr President, Minister, in this Chamber we have celebrated the single currency.
FinnishHetki sitten puhuin erilaisista kansalaiskampanjoista, joita on alkanut syntyä.
A few minutes ago, I talked about all the citizens' campaigns that are springing up.
FinnishOPS vahingoittaa hermostoa, ja sen seurauksena voi syntyä vakavia aivovaurioita.
OMS attacks the nervous system and can cause severe forms of brain damage.
FinnishHienojen, korkealentoisten sanojen lisäämisestä saattaa lopulta syntyä siansaksaa.
The addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
FinnishVain siten tämänpäiväisen kaltaisista keskusteluista voi syntyä jotakin pysyvää.
Only then will anything durable come of debates such as this one today.
FinnishJäsen Gebhardt, näistä neuvotteluista voisi syntyä parempiakin tuloksia.
Obviously, Mrs Gebhardt, there could be better signs emerging from this dialogue.
FinnishHallitukset eivät pysty luomaan työpaikkoja, niiden täytyy syntyä taloudesta itsestään.
Governments cannot create jobs; they need to be created in the economy itself.
FinnishMonet ovat sitä mieltä, ettei näiden kahden ryhmän välille voi syntyä sovintoa.
Many people feel that these two differing groups cannot be reconciled.
FinnishJapanin katastrofin kaltainen tilanne voisi syntyä missä tahansa Euroopassa.
A similar situation to the one in Japan could happen anywhere in Europe.
FinnishOn selvää, että voi syntyä huolta siitä, ettei näitä neuvotteluja edistetä riittävästi.
It is clear that there is concern that we are not giving these issues enough thought.
FinnishJos emme hyväksy häntä neuvottelukumppaniksi, rauhaa, vuoropuhelua ei voi syntyä!
If we do not accept him as a partner in dialogue, then there can be no peace and no dialogue.
FinnishHaluaisinkin täten kysyä: voiko tällaista erityiskategoriaa syntyä koskaan?
So I would like to ask: can anything be done for this special category?
FinnishKulttuurinen Eurooppa voi syntyä vain kansallisia hankkeita koordinoimalla.
It is by coordinating national initiatives that a cultural Europe will be able to emerge.
FinnishLaajentumisen olisi oltava silta yhteistyöhön; siitä ei pidä syntyä muureja välillemme.
Enlargement should be a bridge for cooperation; it should not create new divisive walls.
FinnishKorkeakoulujen ja yritysten välisiä yhteyksiä voi syntyä myös tutkimuksen kautta.
Research can also build bridges between universities and business.
FinnishTeidän olisi pitänyt syntyä Yhdysvalloissa, jotta voisitte saada hoitoa."
If you had wanted to be treated, you should have been born in America.’
FinnishPienille ja keskisuurille yrityksille ei saa syntyä lisäkustannuksia.
No additional costs must be involved for small and medium-sized businesses.
FinnishVaroitimme silloin, että tällainen tilanne voi syntyä uudestaan, ja näin kävi.
We warned back then that there was a risk of a repeat scenario, and that has now come to pass.