"suurentaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"suurentaa" englanniksi

FI

suurentaa [suurennan|suurentanut] {verbi}

volume_up
Internet Explorerissa voit suurentaa tai pienentää WWW-sivun näkymää.
Internet Explorer Zoom lets you enlarge or reduce the view of a webpage.
Voit suurentaa tekstiä ja kuvia tietyssä näytön osassa.
Lets you enlarge text and images on any section of your screen.
Magnifier enlarges different parts of the screen and is part of the Ease of Access Center.
Oletusarvo on 25 näyttöruutukuvaa, mutta voit pienentää tai suurentaa arvoa.
While the default is 25 screens, you can increase or decrease the number of screen shots.
Voit myös suurentaa tai pienentää zoomausprosenttia näppäimistön avulla 10 prosenttia kerrallaan.
From the keyboard you can increase or decrease the zoom value in 10% increments.
Kuvakkeen nuolilla voit suurentaa tai pienentää aikaviivettä.
Use the arrows on the icon to increase or decrease the time delay.
Jos näytön kohteet ovat liian pieniä ja niitä on siksi vaikea lukea, voit tämän asetuksen avulla suurentaa kaiken näytössä näkyvän.
If things on your screen are too small to read, you can use this setting to magnify everything on the screen.
Yhteinen politiikka suurentaa tehokasta vaikutusta.
A common policy magnifies effective influence.
Suurennuslasi helpottaa näytön lukemista suurentamalla osan näytöstä.
Magnifier is a program that magnifies a portion of your computer screen, making it easier to read.
suurentaa (myös: lähentää)
Internet Explorerissa voit suurentaa tai pienentää WWW-sivun näkymää.
Internet Explorer Zoom lets you enlarge or reduce the view of a webpage.
Zoomaus suurentaa tai pienentää kaikkia sivun objekteja, niin tekstiä kuin kuvia.
Zoom enlarges or reduces everything on the page, including text and images.
Suurennuslasi-työkalulla voit suurentaa osan kuvasta.
Use the Magnifier to zoom in on a section of your picture.

Esimerkkejä "suurentaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVoit suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi napsauttamalla tätä painiketta.
To make a program fill the entire screen, you click this button to maximize it.
FinnishJos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
If a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
FinnishJos halutaan saada aikaan tuloksia, täytyy rahaston talousarviota suurentaa.
In order to obtain real results, the budget for this Fund must be increased.
FinnishTämä suurentaa osan näytöstä tai koko näytön, jotta sen lukeminen helpottuu.
This enlarges part – or all – of the screen, so it’s easier to read.
FinnishTämä suurentaa osan näytöstä tai koko näytön, jotta sen lukeminen helpottuu.
This enlarges part—or all—of the screen, so it’s easier to read.
FinnishJos käytössä on Macintosh OS X, suurennustyökalu suurentaa koko näytön tekstin ja kuvat.
If you are using Macintosh OS X, the Magnifi er enlarges text and images on the entire screen.
FinnishOlen muuten sitä mieltä, että meidän ei pidä suurentaa sitä toimittamalla aseita.
As a matter of fact, I am of the opinion that we should not aggravate the situation by supplying arms.
FinnishVoit pienentää (vähemmän tietoja näkyvissä) tai suurentaa (enemmän tietoja näkyvissä) ruutua.
Set the tile to be larger (more details) or smaller (fewer details).
FinnishZoomauksen avulla voit suurentaa ja pienentää näytössä olevaa kohdetta.
Use zooming to make an item on the screen larger or smaller.
FinnishVoit suurentaa tai pienentää kuvaa napsauttamalla rajauskehyksen kulmaa ja vetämällä sitten kehystä.
To make the picture bigger or smaller, click a corner of the crop frame, and then drag it.
FinnishJos haluat suurentaa äänenvoimakkuutta, valitse numero Aseta äänenvoimakkuus -luettelosta.
For a louder voice, select a number in the Set Volume list.
FinnishAlusten vakinaisia miehistöjä pitää suurentaa.
It is imperative that the operational crew members on board ships be increased.
FinnishValitse, haluatko suurentaa tai pienentää näytön tekstiä.
Choose to make text larger or smaller than the size on the screen.
FinnishNäiden asetusten avulla voit suurentaa hiiren osoitinta tai vaihtaa sen väriä helpommin erottuvaksi.
You can use these options to make the mouse pointer larger or change the color to make it easier to see.
FinnishNäiden asetusten avulla voit suurentaa hiiren osoitinta tai muuttaa sen värin helpommin erottuvaksi.
You can use these options to make the mouse pointer larger or change the color to make it easier to see.
FinnishVoit suurentaa kuvakkeita työpöydällä pitämällä CTRL-painiketta alhaalla samalla, kun pyörität vierityspyörää.
On the desktop, press and hold Ctrl while you scroll the wheel to make icons larger or smaller.
FinnishVoit muuttaa ikkunan kokoa (pienentää tai suurentaa sitä) osoittamalla mitä tahansa ikkunan reunaa tai kulmaa.
To resize a window (make it smaller or bigger), point to any of the window's borders or corners.
FinnishSnap-toiminnon avulla voit järjestää ikkunat vierekkäin, suurentaa niitä pystysuunnassa tai suurentaa ikkunan.
You can use Snap to arrange windows side by side, expand windows vertically, or maximize a window.
FinnishVoit suurentaa ikkunaa pystysuunnassa kohdistamisen avulla vetämällä ikkunan yläreunan työpöydän yläreunaan.
To expand a window vertically using Snap, drag the top edge of the window to the top of the desktop.
FinnishVoit myös suurentaa tai pienentää ikkunaa vetämällä.
You can also drag the window to make it larger or smaller.