"supistukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"supistukset" englanniksi

FI supistukset
volume_up
{monikko}

supistukset
Nämä supistukset vaikuttavat kielteisesti maaseudun kehittämiseen.
These cutbacks impact negatively on the development of rural areas.
Taloushallintoa koskevat ehdotukset ovat pyrkimys vakiinnuttaa supistukset ja palkkaleikkaukset.
The proposals for economic governance represent an attempt to entrench cutbacks and wage cuts.
- (EL) Laivanrakennusteollisuuden saneeraus ja sen seurauksena suoritetut supistukset ovat vieneet työn kymmeniltä tuhansilta alan työntekijöiltä.
(EL) The policy of restructuring the shipbuilding industry and the resultant cutbacks in it have resulted in tens of thousands of unemployed workers.
supistukset (myös: alennukset)
Ne kysymykset, joista tavalliset ihmiset puhuvat, esim. työttömyys, julkisen sektorin supistukset ja ympäristöongelmat, jätetään kokonaan ulkopuolelle.
Those issues which are of concern to ordinary people, i.e. unemployment, reductions in the public sector and environmental issues are omitted completely.

Esimerkkejä "supistukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishLisäksi yhteisön talousarvion supistukset syventävät tätä ongelmaa.
Furthermore, the problem will only deepen with the cuts imposed on the Community budget.
FinnishHenkilöstön vähennykset ja varojen supistukset haittaavat laajamittaista valvontaa.
Cuts in staffing and resources prevent comprehensive controls.
FinnishLineaariset supistukset merkitsevät minulle samaa kuin rohkeuden ja poliittisten valintojen puute.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
FinnishMielestäni herra Tillich on onnistunut harvinaislaatuisesti yhdistämään nämä supistukset pienempään budjettiin.
I think Mr Tillich has been extraordinarily successful in combining this economy with an effective budget.
FinnishNeuvoston esittämät supistukset vain rajoittaisivat kasvua ja työpaikkojen luomista tai tekisivät niistä mahdottoman.
However, the cuts introduced by the Council would limit growth and job creation, or simply render them impossible.
FinnishOlen myös iloinen siitä, että olemme onnistuneet estämään ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan budjettikohtaan kohdistuvat supistukset.
I am also glad that we have managed to restore the cuts on the human rights and democracy line.
FinnishArvoisa puhemies, tämän vuoden budjetille ovat tunnusomaisia supistukset, sekä parlamentin, neuvoston että komission taholta.
Mr President, the dominant feature of this year's budget is economy, both on the part of this Parliament and on the part of the Council and the Commission.
FinnishEsititte sen meille itse tänään: 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin supistukset vuosittain.
The price for EU agriculture and for EU consumers in terms of food supply is enormous – you have outlined it to us here this morning: downsizing by USD 20 billion a year.