"-sta" - Englanninkielinen käännös


Tarkoititko -stä
FI

"-sta" englanniksi

volume_up
-sta {prep.}

FI -sta
volume_up
{prepositio}

-sta (myös: -stä, -lta, -ltä)
volume_up
from {prep.}
Muutama sana ECHO: sta kehitysyhteistyöpoliittisesta näkökulmasta.
A few words on ECHO from the point of view of development policy.
Nyt 75-85 prosenttia lainsäädännöstämme tulee EU:sta eikä omasta parlamentistamme.
Between 75% and 85% of our laws now come from the EU and not from our own parliament.
Sama henkilökuntako, vai siirretäänkö ihmisiä PO III: sta ja PO VI: sta?
Will it be the same staff, or are people going to be drafted across from DG III and DG VI?
volume_up
in {prep.}
Kansalaiset ovat kiinnostuneita EU:sta ja haluavat tietoa sen toiminnasta.
Citizens are interested in the EU and want information on how it functions.
Käyttäisin kuitenkin EU:sta puhuttaessa hyvin varovasti sanaa "uudistus".
But I would be very cautious about the word 'reform' in an EU context.
Kaiken kaikkiaan kymmenen 16:sta Verts/EFA-ryhmän tarkistuksesta hyväksyttiin.
All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted.
-sta (myös: -stä, ulos, ulkona, ulkoilmassa)
volume_up
out of {prep.}
Kaiken kaikkiaan kymmenen 16:sta Verts/EFA-ryhmän tarkistuksesta hyväksyttiin.
All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted.
Meidän on siis varottava ajamasta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ulos EU:sta.
Therefore we have to be careful we are not driving the UK out of the EU.
Neuvottelujen luvuista on tähän mennessä avattu kuusi kaikkiaan 33:sta.
Six out of thirty-three chapters of the negotiations have so far been opened.
-sta (myös: -lta)
volume_up
off {prep.}
Turkkilaisten joukkomuutto ja rinnakkaisyhteiskuntien räjähdysmäinen lisääntyminen tekisivät EU:sta lopun.
A mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
Helmikuussa 1995 140 nautaeläintä 1000: sta kuoli, kun Egyptiin matkalla ollut laiva saapui Biskajan lahden myrskyisille vesille.
In February 1995, 140 cattle out of a consignment of 1, 000 bound for Egypt died when their ship entered the turbulent waters off the Bay of Biscay.
Käynnissä on vielä taistelu Yhdistyneen kuningaskunnan vapaudesta, ja lopullinen voitto eli Yhdistyneen kuningaskunnan irtautuminen EU:sta on vielä kaukana.
The struggle for British independence is still being waged and the final victory, when Britain leaves the European Union, is still some way off.

Esimerkkejä "-sta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEtte voi tehdä mitään sen muuttamiseksi, mutta se antaa EU:sta kielteisen kuvan.
There is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
FinnishLuin tiedonannon peläten, että yritysten yhteiskuntavastuu katoaa EU:sta kokonaan.
When I read it I feared that CSR in Europe was instead falling down a black hole.
FinnishEnsinnäkin taloudelliset varat, - ja tällä hetkellä keskustellaan Agenda 2000: sta.
Funding comes first and foremost, and Agenda 2000 is currently under discussion.
FinnishTällä sivulla on uutta tietoa tai muita tietoja Windowsin peruspaketti 2012:sta.
This page provides late-breaking or other information about Windows Essentials 2012.
FinnishEKP:sta todetaan, että myös ulkoa tuotua inflaatiota vastaan on taisteltava.
The ECB says that imported inflation is also a form of inflation to be combated.
FinnishOlemme paljon jäljessä USA: sta ja Japanista teknologian innovaatioiden suhteen.
We are far behind the USA and Japan with regard to technological innovation.
FinnishTotuus on, että kymmenes EKR on vain 0,28 prosenttia jäsenvaltioiden BKT:sta.
The reality is that the 10th EDF represents only 0.28 % of Member States' GDP.
FinnishAiommeko jollakin tavoin laajentaa EU:sta kertovien tiedotuskanavien toimivaltaa?
Are we somehow going to extend the remit of information channels for Europe?
FinnishEmme halua, että Lissabonin sopimusta käytetään tekemään EU:sta "hallitustenvälinen".
We do not want the Treaty of Lisbon to be used to 'intergovernmentalise' Europe.
FinnishParlamentin tarkistukset tekevät ESR:sta loistavan välineen tähän tarkoitukseen.
This House’s amendments make the ESF a superb instrument for this purpose.
FinnishKotimaassani keskustelu kulkee joskus niin, että korkea työttömyys johtuisi EU: sta.
In my homeland people sometimes talk as if the high unemployment is due to the EU.
FinnishRadiotaajuuksista riippuvaisten palvelujen osuus EU:n BKT:sta on noin 2-3 prosenttia.
Services dependent on radio spectrum represent around 2 to 3% of Europe's GDP.
FinnishHaluamme päättää Agenda 2000: sta vielä täällä vaalikaudella, ennen vaaleja.
We want to decide Agenda 2000 during this parliamentary term, before the elections.
FinnishMe puhumme EU:sta ja EU:n kunnioituksesta perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia kohtaan.
We are talking about the EU and the EU's respect for fundamental human rights.
FinnishEU:sta on tultava entistä enemmän tärkein maailmanrauhaa edistävä toimija.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
FinnishViisumeihin liittyvät yhteiset säännöt tekevät EU: sta yhä enemmän valtion kaltaisen.
The existence of common rules for visas makes the European Union more like a state.
FinnishAlijäämämme hipoo nyt 10:tä prosenttia BKT:sta, mikä on lähes uskomaton luku.
We are now running a deficit that touches 10% of GDP - an almost unbelievable figure.
FinnishNyt elin voidaan antaa jollekin 56 000:sta elinsiirtoa odottavasta EU:n kansalaisesta.
Now, the organ can be given to one of the 56 000 EU citizens awaiting transplants.
FinnishYK:sta tekisi merkityksettömän sen toteaminen, että sota syttyy kaikesta huolimatta.
What makes the UN irrelevant is saying that we will be going to war whatever happens.
FinnishChiracin olisi ymmärrettävä, että on liiankin helppoa tehdä EU:sta USA:n kilpailija.
Chirac should realise that making the EU a rival of the US is a no-brainer.