"sopia hyvin" - Englanninkielinen käännös

FI

"sopia hyvin" englanniksi

FI sopia hyvin
volume_up
{verbi}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sopia hyvin" englanniksi

sopia verbi
hyvin adverbi

Esimerkkejä "sopia hyvin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMielestäni 67 kohdassa mainitut vihreät joukkovelkakirjat voisivat sopia oikein hyvin tähän tarkoitukseen.
I think that the green bonds referred to in paragraph 67 would be very good for this purpose.
FinnishHinnan alentamisesta olisi hyvin vaikea sopia.
Reduction in price would be very difficult to agree.
FinnishTyönne tulisi myös sopia hyvin yhteen komission jäsen Diamantopouloun eilen parlamentissa esittelemän komission tiedonannon kanssa.
Your work should also fit well with the communication announced in Parliament by Commissioner Diamantopoulou yesterday.
FinnishVelvollisuuksiimme kuuluu sopia termeistä mahdollisimman hyvin, vaikka toisinaan näin ei saavuteta toivomaamme täsmällisyyttä.
We have a duty to understand each other as well as possible, even though we do not always manage to do so with the precision we would like.
FinnishKäytännön yhteistyön on kuitenkin pohjauduttava yhteisesti sovituille säännöille, ja näistä säännöistä meidän on ollut hyvin vaikea sopia.
Practical cooperation, however, requires ground rules, and it is precisely these rules which we have found difficult to agree on.
FinnishTämän asian parlamentin jäsenet ovat todenneet kaipaavan uudistusta, mutta on hyvin vaikeaa sopia uudistuksista, jotka saisivat taakseen riittävästi tukea.
That is the item that Members single out as being in need of reform, but it is very difficult to agree on reforms meeting with the necessary support.
FinnishNäin edustajakokoukselle on tarjottu mahdollisuus keskustella ja sopia hyvin erilaisista asioista, kuten rahoituksen hallinnosta tai kauppaan liittyvistä kysymyksistä.
This framework has allowed the Assembly to discuss and reach agreement on a broad variety of issues ranging from governance over finance to trade questions.
FinnishMeidän olisi siis parempi sopia, hyvin järkevästi ja realistisesti, niiden valmiuksien ja rakenteiden vahvistamisesta, jotka antavat meille valmiuksia toimia itsenäisemmin.
It would therefore be better for us to agree, very rationally and realistically, to enhance those capacities and structures that give us the capability of acting more autonomously.