FI

sopeutuminen {substantiivi}

volume_up
Se on merkittävä tuki ja ymmärrämme, että sopeutuminen voi viedä aikaa.
This is important support and we understand that the adaptation can take time.
Sopeutuminen sen sijaan ei tarkoita antautumista ilmastonmuutoksen edessä, vaan osallistumista sen torjuntaan.
Adaptation, therefore, does not mean surrendering to climate change but intervening to combat it.
Sopeutuminen ei varmasti ole helppoa, mutta tukea ei todellakaan pitäisi rajata vain pahimpiin katastrofeihin.
Adaptation is certainly not simple, but aid should definitely not be restricted to major disasters.
sopeutuminen (myös: mukautuminen)
sopeutuminen (myös: soveltuminen)
volume_up
accommodation {subst.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "sopeutuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTarvittava talouden sopeutuminen nopeutuu ja rahapolitiikan tehokkuus paranee.
economic adjustments and potentially enhance the effectiveness of monetary policy.
FinnishSopeutuminen vastaanottavaan maahan ei ole heitä varten, eivätkä he myöskään halua sitä.
Integration in the host country is not for them, nor do they want it in the least.
FinnishSe on merkittävä tuki ja ymmärrämme, että sopeutuminen voi viedä aikaa.
This is important support and we understand that the adaptation can take time.
FinnishSopeutuminen edellyttää johtajilta vaikeita päätöksiä, jotka ovat usein epäsuosittuja.
That adjustment requires leaders to take difficult decisions, which are often unpopular.
FinnishMarkkinoiden sopeutuminen myös erikoistarjouksia tarjoamalla on siis hyvin nopeaa.
The market is therefore responding very rapidly with special offers.
FinnishNäihin standardeihin sopeutuminen lisää kustannuksia ja heikentää viljelijöiden kilpailuasemaa.
Adapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.
FinnishSopeutuminen on hyvin vaikeaa ihmisille, jotka elävät toiminnan lopettamisen vaikutusalueilla.
It will be a very difficult adjustment for the people living in the regions affected.
FinnishMielestäni sopeutuminen ja sitä käsittelevä asiakirja ovat tärkeitä.
I think that the role of, and document on, adaptation are important.
FinnishIlmastonmuutokseen sopeutuminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään tekniikan parempaa hyödyntämistä.
However, adapting to climate change does not just mean making greater use of technologies.
FinnishSopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa - vaihtoehdot EU:n toimille (Vihreä kirja) (äänestys)
Adapting to climate change in Europe - options for EU action (vote)
FinnishSopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa - vaihtoehdot EU:n toimille” (Vihreä kirja) (keskustelu)
The Green Paper on 'Adapting to climate change in Europe - options for EU action' (debate)
Finnish(SV) Junilistan katsoo, että sopeutuminen energian hinnan nousuun on parasta toteuttaa kansallisesti.
(SV) The June List believes that rising energy prices are best adjusted to at national level.
FinnishKomission valkoisesta kirjasta "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: Kohti eurooppalaista toimintakehystä" (
Commission White Paper: "Adapting to climate change: Towards a European framework for action" (
FinnishMuutokseen sopeutuminen on vaikeaa, ja se on luonnollista.
It is difficult to adapt to change and this is to be expected.
FinnishOppilaitoksia kehotetaan olemaan joustavampia, jotta sopeutuminen työmarkkinoille kävisi nopeammin.
Educational establishments are called on to become more responsive to fast changes on the job market.
FinnishSopeutuminen sen sijaan ei tarkoita antautumista ilmastonmuutoksen edessä, vaan osallistumista sen torjuntaan.
Adaptation, therefore, does not mean surrendering to climate change but intervening to combat it.
FinnishSopeutuminen ei varmasti ole helppoa, mutta tukea ei todellakaan pitäisi rajata vain pahimpiin katastrofeihin.
Adaptation is certainly not simple, but aid should definitely not be restricted to major disasters.
FinnishAineistolta edellytetään mahdollisimman suurta geneettistä monimuotoisuutta, jolla voidaan taata aineiston sopeutuminen.
It allows maximum variability from the genetic viewpoint, thereby guaranteeing adaptation.
FinnishSe todistaa, että sopeutuminen on mahdollista.
Therefore, it proves that the possibility to adapt does exist.
FinnishTarkoittaako terrorismiin sopeutuminen sitä, että me eurooppalaiset olemme valmistautuneet hyvin sen torjumiseen?
Does this process of getting used to terrorism mean that we in Europe are well prepared to fight it?