"siltä varalta että" - Englanninkielinen käännös

FI

"siltä varalta että" englanniksi

EN
FI

siltä varalta että {adverbi}

volume_up
siltä varalta että (myös: mikäli, siinä tapauksessa että)
Tämä vain siltä varalta, että meillä on vaikeuksia kuulla tai yhteyksissä on ongelmia.
Just in case there are any problems with us hearing or with communication.
Minulla on päällä tomaatin kestävä pukuni siltä varalta, että ajattelitte tehdä jotakin.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
Olemme tehneet myös tärkeitä parannusehdotuksia siltä varalta, että hylkäysesitys torjutaan.
We have also put forward important proposals for improvements in case the rejection proposal is blocked.

Esimerkkejä "siltä varalta että"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinulla on päällä tomaatin kestävä pukuni siltä varalta, että ajattelitte tehdä jotakin.
I have my tomato-proof suit on just in case you were thinking of doing something.
FinnishTämä vain siltä varalta, että meillä on vaikeuksia kuulla tai yhteyksissä on ongelmia.
Just in case there are any problems with us hearing or with communication.
FinnishSiltä varalta että asia on päässyt unohtumaan: virasto oli osa ensimmäistä Erika-pakettia.
In case we have forgotten, the agency was one of the components of the first Erika package.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, siltä varalta, että John Purvis ajattelee olevansa yksin, yritän kulkea keskitietä.
Mr President, lest Mr Purvis think he is alone, let me try and walk a middle line.
FinnishSiltä varalta, että heihin siitä huolimatta kohdistuu väkivaltaa, on oltava lakeja, jotka suojelevat lapsia.
If they are nonetheless exposed to it, there must be legislation to protect them.
FinnishOlemme tehneet myös tärkeitä parannusehdotuksia siltä varalta, että hylkäysesitys torjutaan.
We have also put forward important proposals for improvements in case the rejection proposal is blocked.
FinnishOmistajien pitää vain ottaa vakuutus siltä varalta, että talo palaa."
If a house burns down, the owners should be insured" .
FinnishKomission yksiköt seuraavat kuitenkin yhä tilannetta siltä varalta, että apua tarvitaan lisää.
Nevertheless, the Commission services continue to monitor the situation in case additional aid is required.
FinnishToimintaa hätätilanteessa koskevat ohjeet siltä varalta, että täällä tapahtuu jotakin, ovat vain yhdellä kielellä.
The instructions to be followed in an emergency are only in one language.
FinnishMeidän on laadittava myös suunnitelma siltä varalta, että Irlannin kansanäänestyksen tulos on kielteinen.
We must also prepare a reserve plan to cover the contingency of there being a 'no' vote in Ireland.
FinnishPysymme valppaina siltä varalta, että EU:ssa kotipaikkaansa pitäviin yrityksiin kohdistuu vastaavia hyökkäyksiä.
We will remain vigilant in case similar attacks target EU companies.
FinnishSiltä varalta, että nämä tavat pettävät, voit yrittää pidentää akkusi käyttöikää myös seuraavilla tavoilla.
When those strategies fail, here are some other ways to help stretch your computer's battery life.
FinnishJoillakin on jääkaapissa on tyhjä pullo siltä varalta, että vieraat eivät haluaisikaan juoda mitään.
There are those who keep an empty bottle in the fridge in case their visitors do not wish to drink anything.
FinnishSuojaa tiedostosi siltä varalta, että asemasi vioittuu.
Help protect your files if something damages your drive.
FinnishOn muistettava, että Euroopan parlamentin vaalit häämöttävät jo, siltä varalta että neuvosto todella haluaisi ottaa tämän asian esille.
European elections are looming, should the Council wish to take this subject up.
FinnishTämä toimenpide on tärkeä siltä varalta, että direktiivin muuttamista ei ole saatettu loppuun vuoteen 2014 mennessä.
This measure is essential for the situation if the revision of the directive is not completed by 2014.
FinnishOn myös otettava käyttöön seuraamuksia siltä varalta, että työntekijöiden kuulemista koskevia direktiivejä ei noudateta.
Penalties must also be introduced for failure to comply with the directives on worker consultation.
FinnishSiltä varalta, että edellä mainitut tavat eivät onnistu, voit yrittää pidentää akkusi käyttöikää myös seuraavilla tavoilla.
When those strategies fail, here are some other ways to help stretch your computer's battery life.
FinnishKun tilisi esto on poistettu, lisää puhelinnumero tiliisi siltä varalta, että joudut vahvistamaan sen myöhemmin.
Once your account is unblocked, add a phone number to your account in case you need to verify it in the future.
FinnishOn erittäin tärkeää varmistaa tukitoimet siltä varalta, että jokin menee vikaan nuoren ollessa kaukana kotoa.
It is critical to ensure support facilities should anything go wrong whilst the young person is miles away from home.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siltä varalta että" englanniksi

varalta adverbi
että prepositio
English
että konjunktio
English
että