"siltä osin kuin" - Englanninkielinen käännös

FI

"siltä osin kuin" englanniksi

FI

siltä osin kuin {konjunktio}

volume_up
siltä osin kuin (myös: siinä määrin kuin)
Kaikki nämä ovat terrorismin saavuttamia voittoja siltä osin kuin heikennämme demokratiaa.
All these are victories by terrorism, insofar as we are cutting back on democracy.
Tämä on komission informaatiopoliittinen linja siltä osin kuin kysymyksessä on julkisuus.
This is the Commission' s line on information policy insofar as it concerns public accessibility.
Annan täyden tukeni asiakirjalle siltä osin kuin siinä vastustetaan muiden syyttämistä omasta huolimattomuudesta.
The document has my full support, insofar as it is a stand against those who are trying to blame others for their own negligence.

Esimerkkejä "siltä osin kuin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin, se haluaisi vielä syventää yhteistyötä siltä osin, kuin se on mahdollista.
Indeed, where at all possible, it would like to intensify this cooperation.
FinnishMiltä tilanne näyttää tulevan tukijakson kannalta, siltä osin kuin se on nähtävissä jo nyt?
How does the situation look for the next support period, as far as you can tell?
FinnishKaikki nämä ovat terrorismin saavuttamia voittoja siltä osin kuin heikennämme demokratiaa.
All these are victories by terrorism, insofar as we are cutting back on democracy.
FinnishNäin ollen kannatamme myös mietintöä siltä osin, kuin siinä korostetaan näitä näkökohtia.
For that reason, we support those aspects that the report emphasises in this respect.
FinnishMe tulemme tietenkin tukemaan sitä siltä osin kuin se on mahdollista.
We shall naturally support it in this, so far as that is within our power.
FinnishNäin pitäisi tapahtua ainoastaan siltä osin kuin asiasta ei ole direktiiveissä määrätty mitään.
This should only happen where the matter is not regulated by the directives.
FinnishYhdyn komission jäsenen sanoihin myös siltä osin kuin ne koskevat noudattamaamme lähestymistapaa.
I also echo what the Commissioner said about the way that we approached this.
FinnishMietintöä on samoin mahdotonta hyväksyä siltä osin kuin se koskee parlamentin rakennuksia.
The report is also unacceptable with regard to Parliament's buildings.
FinnishSiltä osin kuin tätä toimenpidettä tarvitsemme, on tärkeää, että direktiivimme perustuu tieteeseen.
Where we need this measure, it is important that our directive is based on science.
FinnishTämä on komission informaatiopoliittinen linja siltä osin kuin kysymyksessä on julkisuus.
This is the Commission' s line on information policy insofar as it concerns public accessibility.
FinnishPyrimme sovittamaan yhteen verotusta siltä osin kuin se voi edistää työllisyyttä ja sijoituksia.
We look to coordinate where it can benefit employment and where it can benefit investment.
FinnishSiltä osin kuin kansalaiset pääsevät hyötymään siitä, kyse on puhtaasti veronkierrosta.
Any residents using them do so purely in order to evade tax.
FinnishValiokunta tukee näitä ehdotuksia ainakin siltä osin kuin saimme tietoa jo etukäteen.
As a committee, we support these suggestions, to the extent that we were made aware of them in advance.
FinnishTämän vuoksi pyydän teiltä oikeudenmukaisuutta siltä osin kuin se on teidän käsissänne.
I therefore beg for the justice which lies in your hands.
FinnishVastaus toiseen kysymykseen on myönteinen etenkin siltä osin kuin se koskee korjaavaa menettelyä.
The answer to the second question is positive, particularly with reference to the corrective arm.
FinnishSiltä osin kuin rinnakkaisuutta tai jopa päällekkäisyyttä ilmenee, on luonnollista vertailla näitä kahta menettelyä.
Where there is coexistence, or even overlap, it is natural to make comparisons.
FinnishSiltä osin, kuin näen asian, tämä kävi vain vähän ilmi komission asiaa koskevasta ehdotuksesta.
However, as far as I can tell, there is little to be seen of this in the Commission's specific proposal.
FinnishTämä pätee tietenkin vain siltä osin kuin nämä tilat täyttävät myös muut tässä asetuksessa annetut ehdot.
Of course, this applies only if they also meet the other conditions laid down in this regulation.
FinnishKysyn itseltäni, pitäisikö meidän kumota tämä asetus siltä osin kuin se koskee kolmansien maiden lentokoneita.
I wonder if we should abolish this regulation as far as third country aircraft are concerned.
FinnishEtenemme nopeasti toteuttamalla kaikki tarvittavat toimenpiteet siltä osin kuin meillä on työkalut käytössämme.
Where we have the tools, we will continue to move forward quickly with any necessary measure.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siltä osin kuin" englanniksi

kuin konjunktio
English
kuin prepositio
English