"silmiinpistävä" - Englanninkielinen käännös

FI

"silmiinpistävä" englanniksi

FI

silmiinpistävä {adjektiivi}

volume_up
Kollegani Paliadelin mietintö, josta myös haluan onnitella, on silmiinpistävä esimerkki.
The report by my fellow Member, Mrs Paliadeli, whom I would also like to congratulate, is a glaring example.
Silmiinpistävä esimerkki tästä on Jukos-yhtiön entisten omistajien, Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin, oikeudenkäynti.
A glaring example of this is the trial of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev, the former owners of Yukos.
Ehdotukseen ei sisälly jäsenvaltioiden vapautusta, minkä vuoksi esitän jäsenille tarkistusta 54, jolla pyritään korjaamaan ehdotuksen silmiinpistävä puute.
There is no exemption for Member States in this proposal, and on these grounds I commend to Members Amendment 54, which seeks to repair a glaring flaw in this proposal.
silmiinpistävä
Kun tarkastelen SNCB:n infrastruktuuria, laiminlyönti on silmiinpistävä.
When I look at the infrastructure of the SNCB, the neglect is striking.
Ristiriita on silmiinpistävä ja helposti ymmärrettävissä.
The contrast is striking, and it is not difficult to understand.
Yksi silmiinpistävä piirre on, että normien täyttämiseen annetut määräajat ovat hyvin pitkiä.
One striking feature of this is that the deadlines for the achievement of the standards are very long.

Esimerkkejä "silmiinpistävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKun tarkastelen SNCB:n infrastruktuuria, laiminlyönti on silmiinpistävä.
When I look at the infrastructure of the SNCB, the neglect is striking.
FinnishToinen silmiinpistävä seikka on, ettei esittelijä esitä riittävän selviä suunnitelmia.
The second sticking point is that the rapporteur does not put forward sufficiently clear plans.
FinnishYksi silmiinpistävä piirre on, että normien täyttämiseen annetut määräajat ovat hyvin pitkiä.
One striking feature of this is that the deadlines for the achievement of the standards are very long.
FinnishKollegani Paliadelin mietintö, josta myös haluan onnitella, on silmiinpistävä esimerkki.
The report by my fellow Member, Mrs Paliadeli, whom I would also like to congratulate, is a glaring example.
FinnishRistiriita on silmiinpistävä ja helposti ymmärrettävissä.
The contrast is striking, and it is not difficult to understand.
FinnishEnergiavarmuudella on silmiinpistävä ulkoinen ulottuvuus.
Energy security has a pronounced external dimension.
FinnishToinen erityisen silmiinpistävä poliittinen ongelma on sähköyhtiöiden tekemät odottamattomat voitot.
Another political problem that particularly catches the eye is the windfall profits which electricity companies have made.
FinnishPerustelu K on poliittisen tasapainottomuuden ja epädiplomaattisen kielenkäytön vuoksi kaiken kaikkiaan silmiinpistävä.
All in all, due to political imbalance and careless use of language, recital K is completely inappropriate.
FinnishSilmiinpistävä esimerkki tästä on Jukos-yhtiön entisten omistajien, Mihail Hodorkovskin ja Platon Lebedevin, oikeudenkäynti.
A glaring example of this is the trial of Mikhail Khodorkovsky and Platon Lebedev, the former owners of Yukos.
FinnishAlan epätasapainoisuus on silmiinpistävä.
FinnishSe on silmiinpistävä osoitus siitä, että julmimmatkin konfliktit ovat ratkaistavissa ja että rauha on poliittisten riskien arvoinen.
It is striking proof that even the cruellest of conflicts can be overcome and that peace is worth any political risk.
FinnishYhtä silmiinpistävä on kuitenkin se tosiasia, että EU ei aio tukea ydinvoiman vähentämistä millään tavalla.
Just as remarkable, however, is the fact that the EU plans to provide no assistance whatsoever to a project to move us away from nuclear power.
FinnishSilmiinpistävä seikka tässä yhteydessä on se, että ne Saudi-Arabiasta tulevat lentokoneet, joita poikkeus koskee, ovat kaiken lisäksi yksityiskoneita.
It is worth pointing out that the Saudi aeroplanes listed for exemption belong to private individuals.
FinnishSilmiinpistävä tapaus liittyy siihen, kun ČEZ Měření -nimisen energiayhtiön varkaat (joiden teot on näytetty toteen) päästettiin Bulgarian markkinoille.
A striking case is when proven thieves from the ČEZ Měření power company were allowed into the Bulgarian domestic market.
FinnishSiinä on toki silmiinpistävä ero, käsitteleekö perusoikeuksia toimeenpaneva elin vai hallinto vai tekeekö sen parlamentti.
There is then an obvious difference, whether an executive body or the administration work on the fundamental rights, or whether a Parliament does this.
FinnishSilmiinpistävä asia tässä keskustelussa on poliittisen tahdon puute tai tarkemmin sanottuna poliittisen tahdon puute Saksan taholta.
The sticking point in this discussion is the lack of political will or, to be more precise, the lack of political will on the part of Germany.
FinnishMaailmanmarkkinahintojen ja EU:n hinnan välinen ero oli valtava vuonna 1984, mutta nyt se ei ole läheskään yhtä silmiinpistävä.
The difference between the global market prices in 1984 and the price in the European Union was enormous, but it is now considerably less pronounced.
FinnishTilannetta tarkasteltaessa on otettava huomioon silmiinpistävä ero Yhdysvaltojen talouden elinvoimaisuuden ja Euroopan talouden heikkouden välillä.
This situation should be viewed in terms of the striking contrast between the US economy which is bursting with health and the languid European economy.
FinnishOn myös eräs toinen, ehkä vähemmän silmiinpistävä, mutta minusta yhtä häpeällinen päätös, joka olisi kumottava mahdollisimman pian.
There is one other decision, perhaps one that is less obvious, but one that, in my eyes, is also shameful and that needs to be reversed, and reversed as soon as possible.
FinnishTuloksia yhdistää yksi silmiinpistävä seikka: kansalaiset haluavat enemmän tietoa, ja he ovat valinneet television parhaaksi tavaksi saada sitä.
There is one salient fact running through these data: the citizens want more information and have chosen television as the best means to receive that information.