FI

silmät {monikko}

volume_up
silmät
Asetarkastajat ovat kansainvälisen yhteisön silmät ja korvat.
The inspectors are the eyes and ears of the international community.
Tutkat, radio ja tietotekniset laitteet ovat lennonjohtajien silmät ja korvat.
Radar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.
Poliittinen toimintaympäristömme ei saa olla sellainen, jossa silmät ummistetaan tosiasioilta.
Our political environment cannot be one where people close their eyes to the facts.

Esimerkkejä "silmät"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSilmät kiinni ja tästähän ei varmaan läpi mennä!
Mr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
FinnishTutkat, radio ja tietotekniset laitteet ovat lennonjohtajien silmät ja korvat.
Radar, radio and information technology are the eyes and ears of air traffic controllers.
FinnishJos punasilmäisyyden korjaus ei vaikuta kuvaan, silmät voivat olla liian tummat.
If Fix Red Eye doesn’t appear to have any effect on your picture, the eyes might be too dark.
FinnishMielestäni siellä olisi syytä avata silmät, koska meillä on jo ihmisystävällinen Eurooppa.
I think they should open their eyes because we already have a people-friendly Europe.
FinnishSen haluaisin nähdä, enkä "suljetaan silmät ja edetään" -lähestymistapaa.
This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
FinnishPoliittinen toimintaympäristömme ei saa olla sellainen, jossa silmät ummistetaan tosiasioilta.
Our political environment cannot be one where people close their eyes to the facts.
FinnishSalia eivät tarkkaile ainoastaan puhemiehen silmät.
Mr Mayer, I can assure you, it is not just me who casts my eye through the Chamber.
FinnishOn vaikea sanoa, kuka saa ihmisten silmät avautumaan ja milloin.
It is perhaps difficult to know who is going to provide the salutary shock, and when.
FinnishSillä on hyvät silmät ja korvat ja tuntoaisti, ja suu ja nenä.
It's got good eyes and ears and touch senses and so on, a mouth and a nose.
FinnishMe näemme, meillä on silmät, ja haluan sanoa kaikella rehellisyydellä, että meillä ei ole päätösvaltaa.
We can see, we have eyes, and I wish to say in all honesty that there is no quorum.
FinnishAsetarkastajat ovat kansainvälisen yhteisön silmät ja korvat.
The inspectors are the eyes and ears of the international community.
FinnishNiillä on nuo mustanpuhuvat silmät ja nuo pilkut kehollaan.
They've got those black sinister eyes and those spots on their body.
FinnishTätä kysymystä koskeva keskustelu on nyt kuitenkin aloitettu ja asioita on tarkasteltava silmät avoimina.
Nevertheless, we are faced with the issue now and we must face up to it.
FinnishMe Euroopan unionin kansalaisina emme ole ympäriinsä silmät ummessa käveleviä teknokraatteja.
We here, as citizens of the European Union, are not technocrats walking around with our eyes closed.
FinnishPisa-tutkimuksen tulosten olisi pitänyt avata ihmisten silmät.
The results of the Pisa Study should have opened people's eyes.
FinnishSilmät ja korvat suljettuina on vaikea neuvotella kunnolla.
It is hard to negotiate properly with one's eyes and ears closed.
FinnishKun avasimme silmät, heillä oli maa ja meillä oli Raamattu."
When we opened them, they had the land and we had the Bible.'
FinnishSen on vihdoinkin loputtava, että silmät suljetaan aina!
It is now time to stop turning a blind eye to what is going on.
FinnishEmme voi johdattaa kansoja niiden kohtaloonsa silmät sidottuina.
You cannot lead people towards their destiny blindfold.
FinnishNyt taas talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on suljettu silmät tuolta lisäulottuvuudelta.
Well, the Committee on Economic and Monetary Affairs has refused to open its eyes to this additional dimension.