"silmä" - Englanninkielinen käännös

FI

"silmä" englanniksi

FI

silmä {substantiivi}

volume_up
Silmä silmästä ja hammas hampaasta -politiikka ei tuota tulosta.
A policy of 'an eye for an eye and a tooth for a tooth' will bring no resolution.
Kuitenkin "silmä silmästä" -periaatetta noudatettaessa kaikki ovat pian sokeita.
But an eye for an eye leaves everyone blind.
Silmä silmästä -periaate tekee koko maailman sokeaksi.
The principle of an eye for an eye, makes the whole world blind.
silmä (myös: silmukka, lenkki)
silmä
silmä
volume_up
optic {subst.} [vanh.]

Esimerkkejä "silmä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSilmä silmästä ja hammas hampaasta -politiikka ei tuota tulosta.
A policy of 'an eye for an eye and a tooth for a tooth' will bring no resolution.
FinnishKuolemantuomio noudattaa aataminaikuista perinnettä: silmä silmästä, hammas hampaasta.
The death penalty follows an old fashioned principle: an eye for an eye, a tooth for a tooth.
FinnishSilmä silmästä, hammas hampaasta – minkä jälkeen kaikista tulee sokeita, niin kuin Gandhi sanoi.
An eye for an eye, a tooth for a tooth – after which, as Gandhi said, everybody ends up blind.
FinnishSilmä, nenä, hius ovat kauniita tai rumia suhteessa koko siihen vartaloon, johon ne kuuluvat.
An eye, a nose, a hair are beautiful or ugly in relation to the total body of which they form part.
FinnishKuitenkin "silmä silmästä" -periaatetta noudatettaessa kaikki ovat pian sokeita.
FinnishTiedämme liiankin hyvin, mitä on väkivallan kierre, maksaminen samalla mitalla takaisin ja silmä silmästä -periaate.
We know only too well the cycle of violence, the tit–for–tat, the eye for an eye.
FinnishSilmä silmästä -periaate tekee koko maailman sokeaksi.
The principle of an eye for an eye, makes the whole world blind.
FinnishKuten Mahatma Gandhi sanoi: "silmä silmästä ja hammas hampaasta tekisi meistä kaikista sokeita ja hampaattomia".
As Mahatma Gandhi said, 'an eye for an eye and a tooth for a tooth will leave us all blind and toothless'.
FinnishRatkaisua "silmä silmästä" -vaatimuksiin ei löydetä moraalisin eikä sotilaallisin keinoin, vaan ainoastaan politiikan avulla.
The solution for transcending the demands of 'an eye for an eye' is neither moral, nor military, but political.
FinnishSilmä silmästä, hammas hampaasta.
FinnishSen on jatkossa huolehdittava politiikassaan siitä, ettei se jatkuvasti reagoi "silmä silmästä, hammas hampaasta" -periaatteella.
Its policymaking in future must ensure it does not constantly react according to the 'eye for an eye, tooth for a tooth' principle.
FinnishMeidän on torjuttava terrorismia, mutta ei kostonhimoisen, vaikkakin raamatullisen periaatteen "silmä silmästä, hammas hampaasta" mukaan.
We must combat terrorism, but not according to the retaliatory, albeit biblical, principle of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth'.
FinnishSe on erittäin tärkeä näkökohta, ja meidän on seurattava silmä tarkkana, millainen vaikutus Euroopalla on maailmanmarkkinoihin.
This is a very important aspect, and we must at all times be very disciplined about keeping Europe's presence on the world financial stage in mind.
FinnishNäin ollen minun on kysyttävä: kuinka sosiaalisista ja ympäristöllisistä ongelmista selvitään, jos todellisuutta katsotaan toinen silmä kiinni?
I must ask how we are going to get to grips with social and environmental problems if we close at least one of our eyes to reality?
FinnishTämän seurauksena saasteille altistuneet uimarit voivat saada maha-suolitulehduksen, silmä- tai korvatulehduksen tai muun vakavammankin sairauden.
As a consequence, where they are placed at risk bathers may contract gastro-enteritis, ear or eye infections, or even more serious illnesses.
FinnishVanhan testamentin ohje "silmä silmästä, hammas hampaasta" johtaa poliittisessa näköalattomuudessa suoraan julmuuksiin ja kaaokseen.
When there are no political prospects on the horizon, the Old Testament prescription of 'an eye for an eye, a tooth for a tooth' leads directly to horror and to chaos.
FinnishHän nappasi ne kädestäni ja heitti ne kasvoilleni, ja minusta tuntui että saatoin -- silmä silmästä, puolustautua, ja heittää yhden takaisin häntä kohti.
He grabbed them out of my hand and threw them at my face, and I felt that I could -- eye for an eye -- I could retaliate, and throw one back at him.
FinnishTällä hetkellä noin 12 prosenttia uimareista kärsii vuosittain pahoinvoinnista, vatsatulehduksista, ihottumista, hengenahdistuksesta tai silmä- tai korvatulehduksista.
At present, some 12% of bathers annually suffer from nausea, from stomach infections, rashes, tightness of the chest or eye or ear infections.
FinnishNapsauta ensimmäisen korjattavan silmän oikeassa yläkulmassa ja valitse silmä vetämällä hiiren osoitinta silmän vasempaan alakulmaan.
Click the upper-left corner of the first eye that you want to correct, and then drag the mouse pointer to the lower-right corner of the eye to create a selection around the eye.