"sillä välin" - Englanninkielinen käännös

FI

"sillä välin" englanniksi

FI

sillä välin {adverbi}

volume_up
sillä välin
Sillä välin voimme hyödyntää jäsenvaltioiden diplomaattikoulutusta.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
Sillä välin, arvoisa puheenjohtaja Sarkozy, reaalitalous on ajautumassa taantumaan.
In the meantime, Mr Sarkozy, the real economy is entering into recession.
Sillä välin komissio on edistynyt ehdotustensa täytäntöönpanossa.
In the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
sillä välin
Sillä välin voimme hyödyntää jäsenvaltioiden diplomaattikoulutusta.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
Sillä välin, arvoisa puheenjohtaja Sarkozy, reaalitalous on ajautumassa taantumaan.
In the meantime, Mr Sarkozy, the real economy is entering into recession.
Sillä välin komissio on edistynyt ehdotustensa täytäntöönpanossa.
In the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
sillä välin (myös: samaan aikaan, sillä aikaa)
Sillä välin meidän olisi puututtava demokratiavajeeseen öljyntuottajavaltioissa.
Meanwhile we should tackle the lack of democracy in the oil-rich states.
Mutta Molukkien tilanne on sillä välin kehittynyt paljon vakavammaksi.
Meanwhile, however, the situation on the Moluccas has become far more serious.
Sillä välin MAI-sopimuksesta on neuvoteltu OECD: n puitteissa.
Meanwhile, there have been the negotiations on the MAI in the framework of the OECD.

Esimerkkejä "sillä välin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSillä välin joistakin keskeisistä kysymyksistä on saatava enemmän tietoa.
In the meantime, we need to know more about certain fundamental issues, such as:
FinnishSillä välin meidän olisi puututtava demokratiavajeeseen öljyntuottajavaltioissa.
Meanwhile we should tackle the lack of democracy in the oil-rich states.
FinnishSillä välin hallitus voi miettiä muita tapoja ja keinoja alueen auttamiseksi.
In the meantime the government can reflect on other ways and means to help the region.
FinnishSillä välin, arvoisa puheenjohtaja Sarkozy, reaalitalous on ajautumassa taantumaan.
In the meantime, Mr Sarkozy, the real economy is entering into recession.
FinnishSillä välin Echon tapausta kommentoitiin tiedotusvälineissä enemmän kuin tarpeeksi.
The ECHO case has subsequently received exhaustive coverage in the media.
FinnishEpäilen, tapahtuuko niin tänäänkään, sillä mainingit ovat tällä välin taas laantuneet.
I doubt if this will be the case today because things have calmed down somewhat since.
FinnishMutta Molukkien tilanne on sillä välin kehittynyt paljon vakavammaksi.
Meanwhile, however, the situation on the Moluccas has become far more serious.
FinnishSillä välin Turkin haluama varaumalauseke tulee kuitenkin voimaan täysimääräisesti.
In the meantime, however, the reservation clause desired by Turkey will take full effect.
FinnishMinusta ei tunnu, että mikään olisi sillä välin parantunut CEPOLissa.
I do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
FinnishSillä välin miltei kaikki kymmenennen EKR:n maakohtaiset strategiat on saatettu päätökseen.
In the meantime, nearly all country strategies of the 10th EDF have been completed.
FinnishSillä välin voimme hyödyntää jäsenvaltioiden diplomaattikoulutusta.
In the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
FinnishSillä välin radikaalit jäsenet äänestävät varauksettomasti jäsen Swiebelin mietinnön puolesta.
Meanwhile, the radical Members will vote wholeheartedly for Mrs Swiebel's report.
FinnishSillä välin puolalaisten viejien menetykset lasketaan sadoissa miljoonissa euroissa.
In the meantime, Polish exporters are estimated to have lost hundreds of millions of euros.
FinnishSillä välin kävi ilmi, että järjestelmä ei voisi toimia ollenkaan.
In the meantime, it transpired that the system would be unable to operate at all.
FinnishTämä ei kuitenkaan merkitse, että sillä välin emme voi toteuttaa mitään toimia.
Yet that does not mean that there is nothing to do in the interim.
FinnishPoliisi piti heitä erillään sillä välin, kun uhreja pahoinpideltiin.
They were set upon by the police and the prisoners were violently assaulted.
FinnishSillä välin laskun maksaa Italia, ja lisäksi Ranska joutuu maksamaan 600 miljoonaa euroa.
But in the meantime, well, Italy will pay, and France will pay another EUR 600 million.
FinnishSillä välin komissio on edistynyt ehdotustensa täytäntöönpanossa.
In the meantime, the Commission has gone further in implementing its proposals.
FinnishSillä välin otamme huomioon jäsen Bushill-Matthewsin puheenvuoron.
In the meantime, we shall take note of what Philip Bushill-Matthews has said.
FinnishSillä välin kannatan ja edistän tätä tiedonannossanne selvästi ilmaistua pyrkimystä.
In the meantime, I approve and encourage this clearly expressed desire in your communication.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sillä välin" englanniksi

sillä konjunktio
English
sillä ehdolla konjunktio
English
sillä hetkellä adverbi
sillä aikaa adverbi
English
sillä aikaa kun konjunktio
English
sillä ei ole väliä
sillä lailla interjektio
English