"sillä lailla" - Englanninkielinen käännös

FI

"sillä lailla" englanniksi

FI

sillä lailla {interjektio}

volume_up
sillä lailla

Esimerkkejä "sillä lailla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHäpäisemme Kristuksen nimen, jos menettelemme sillä lailla tässä asiassa.
We dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.
FinnishOn sopimatonta saattaa näiden kysymysten abortinvastainen näkemys sillä lailla huonoon valoon.
Bringing a pro-life approach to these issues into discredit in this way is inappropriate.
FinnishSuurten linja-autojen tilanne on melko lailla erilainen, sillä onnettomuuden sattuessa ne yleensä kaatuvat.
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.
FinnishKuinka voimme päästä kansainvälisille markkinoille, jos maat asettuvat sillä lailla vastahankaan.
How can we get access to the international market when there are countries carrying on like that?
FinnishJos haluatte puhua peruskirjasta, tervetuloa meidän leiriimme, sillä mekin olemme yhtä lailla vakuuttuneita perusoikeuksien merkityksestä.
If you talk about the Charter, then you can join our camp, because we are equally persuaded of the importance of fundamental rights.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, olemme kuitenkin jo aika lailla edistyneet, sillä ymmärrämme nyt, että suostuttelevien sanojen kohdistaminen Venäjälle ei riitä.
However, we have now moved on considerably, having come to realise that it is not enough to direct threatening words at the Russians.
FinnishMietinnössä tehdään selväksi, että laittoman työsuhteen molempia osapuolia on pidettävä yhtä lailla vastuullisina, sillä näin luodaan oikeudellinen tasapaino.
The report makes it clear that both parties involved in illegal employment must be held equally liable, which will create a legal balance.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sillä lailla" englanniksi

sillä konjunktio
English
sillä ehdolla konjunktio
English
sillä hetkellä adverbi
hullun lailla adverbi
English
sillä aikaa adverbi
English
sillä aikaa kun konjunktio
English
sillä välin adverbi
yhtä lailla adverbi
English
sillä ei ole väliä