"silikoni" - Englanninkielinen käännös

FI

"silikoni" englanniksi

FI

silikoni {substantiivi}

volume_up
silikoni
Tulevaisuudessa on harkittava silikoni-implanttien kieltämistä.
We have got to look in the future at a ban on silicone implants.
En ikimaailmassa käyttäisi silikoni-implantteja, koska en missään nimessä tarvitse sellaisia.
"I would never use silicone breast implants because I have absolutely no need of them.
Uusi materiaali kestää yleensä vain muutaman vuoden; sen jälkeen silikoni saattaa vuotaa tai siirtyä kehoon.
The new material generally lasts only a few years; after that the silicone may leak or escape into the body.

Esimerkkejä "silikoni"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn ikimaailmassa käyttäisi silikoni-implantteja, koska en missään nimessä tarvitse sellaisia.
"I would never use silicone breast implants because I have absolutely no need of them.
FinnishTulevaisuudessa on harkittava silikoni-implanttien kieltämistä.
We have got to look in the future at a ban on silicone implants.
FinnishSilikoni-implantteja käytettiin vuosia ennen kuin niiden käyttöä ryhdyttiin sääntelemään tai valvomaan.
Silicon implants were used for years before there was regulation or surveillance of their use.
FinnishSilikoni-implanttien osalta tarvitaan korkeat kansainväliset turvallisuus- ja laatustandardit.
Where silicon implants are concerned, we need high standards of safety and quality at international level.
FinnishUusi materiaali kestää yleensä vain muutaman vuoden; sen jälkeen silikoni saattaa vuotaa tai siirtyä kehoon.
The new material generally lasts only a few years; after that the silicone may leak or escape into the body.
FinnishNäissä oloissa on parempi olla enää käyttämättä sairauksia aiheuttavia silikoni-implantteja ja kiinnittää kaikki huomio vaihtoehtojen kehittämiseen.
In the circumstances, it is better to stop using the silicone implants and to focus on developing alternatives.
FinnishSilikoni-implanteilla on erittäin huono maine, ja niitä on tutkittu paljon, mutta proteeseissa käytetään muitakin aineita kuin silikonia.
Although silicone implants are highly disparaged and have been subject to many studies, silicone is not the only component of the prostheses.
FinnishTämä johti STOA-tutkimukseen, jonka mukaan silikoni-implanttien ja esimerkiksi syövän välisestä yhteydestä ei ilmeisesti ole näyttöä.
This gave rise to the STOA report, according to which there was apparently no evidence of a relationship between silicone implants and, for example, cancer.
FinnishOlemme antaneet Stocktonin mietinnön rovasti Owenista sekä Fourtoun mietinnön, joka on tuottanut tulosta rintojen silikoni-implanttien osalta.
We have the Earl of Stockton's report on the Reverend Owen and Mrs Fourtou's report, which has produced results concerning silicone breast implants.
FinnishTeollisuusalueella elävä hamsteriyhdyskunta työllistää meitä yhtä lailla kuin silikoni-implantit tai raskaita tavarakuljetuksia koskevien maksujen käyttöön ottaminen.
A population of hamsters in an industrial area is of just as much concern to us as the ban on silicon implants or the introduction of a heavy goods tax.
FinnishTuhannet ongelmista kärsineet naiset ovat ottaneet yhteyttä Euroopan parlamenttiin haluten meidän ilmaisevan kantamme silikoni-implanttien vaaroihin.
Thousands of women who have had problems have contacted the European Parliament and want us to express an opinion on the dangers associated with silicone breast implants.
FinnishHaluaisin todeta vielä yhden seikan: mietinnön nimessä on sana "rintaimplantit", mutta silikoni-implanteilla voi korvata muitakin ruumiinosia.
This report is entitled 'breast implants', but it is also possible to get silicone implants for other parts of the body, and they cause the same damage.
FinnishMe istuuduimme keskustelemaan, ja noin kolmen ja puolen tunnin aikana hän sai minut vakuuttumaan, että koko silikoni- ja silikoniproteesikysymys oli ongelmallinen.
I sat down with her and over a period of about three-and-half hours she convinced me that there was a problem with the whole question of silicone and silicone implants.
FinnishMyös Yhdysvaltojen reumatologiyhdistys (American Association of Rheumatologists) tuki kahta selvitystä, joissa tutkittiin silikoni-implantteja kantavien naisten autoimmuniteettiriskiä.
The American Association of Rheumatologists also promoted two studies on the risk of autoimmune pathology in women with silicone implants, which recorded good tolerance in all cases.