"sijoittautua" - Englanninkielinen käännös

FI

"sijoittautua" englanniksi

FI

sijoittautua {verbi}

volume_up
sijoittautua (myös: asettautua)

Esimerkkejä "sijoittautua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJuuri sen ansiosta unionin kansalaiset voivat liikkua, sijoittautua ja työskennellä esteettä.
This is what enables EU citizens to move, reside and work without obstruction.
FinnishEi aina tarvitse sijoittautua keskuksiin, muutkin sijainnit ovat mahdollisia.
These things need not always be in the centres of population; they can be located elsewhere.
FinnishYrityksistä voi olla houkuttelevaa sijoittautua maihin, joissa on alhainen kuluttajansuoja.
Enterprises may be tempted to become established in countries with weak consumer protection.
FinnishHeidän on saatava paremmat mahdollisuudet muuttaa ja laajemmat oikeudet sijoittautua toiseen maahan.
They are to be given better opportunities to move and an extended right to take up residence in other countries.
FinnishToyotan tehdas ja monet muutkin tehtaat päättivät sijoittautua Eurooppaan sen jälkeen, kun tuosta laista oli ilmoitettu.
It was after this law was announced that the Toyota factory - and many others - decided to open in France.
FinnishPerusoikeuskirjan mukaan jokaisella EU:n kansalaisella on vapaus hakea työtä, tehdä työtä ja sijoittautua mihin tahansa muuhun jäsenvaltioon.
According to the Charter of Fundamental Rights, every EU citizen has the freedom to seek employment, work and settle in any other Member State.
FinnishEuroopan unionin avoimuus muulle maailmalle on liikkeelle paneva voima globaalissa taloudessa, ja monet yritykset haluavat sijoittautua Eurooppaan.
The European Union's openness to the rest of the world is a driving force in the global economy and many companies are keen to set up in Europe.
FinnishToiseksi neuvottelujen edistyminen parantaisi niiden tilannetta, jotka haluavat tarjota palveluita, ja samalla niiden tilannetta, jotka haluavat sijoittautua Eurooppaan.
Secondly, the progression of the negotiations would improve conditions, both for those who want to provide services and for businesses who want to establish themselves in Europe.
FinnishKaikilla jäsenvaltioiden kansalaisilla on yhteisön säännöstön nojalla oikeus liikkua vapaasti koko Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella ja sijoittautua vapaasti.
Any citizen holding nationality of a Member State has the right to move and settle freely throughout the territory of the Union's Member States, under the provisions laid down in Community law.
FinnishHaluan sanoa, että ihmettelen todellakin, miksi joku asianajaja vaihtaisi maata tutustumatta ensin perusteellisesti sen maan oikeusjärjestelmään, johon hän aikoo sijoittautua.
What I mean is that I truly wonder why someone who is a lawyer would change countries without having a deep knowledge of the legal system of the country in which he is going to practise.