"siivota" - Englanninkielinen käännös

FI

"siivota" englanniksi

FI

siivota [siivoan|siivonnut] {verbi}

volume_up
Jacques Santer lupasi siivota komissionsa; sen vuoksi hylkäsin epäluottamuslauseen.
Jacques Santer has promised to clean up his Commission, and that is why I rejected the motion of censure.
Microsoft Windows XP sisältää työkaluja, joiden avulla tietokone voidaan siivota ja sen suorituskyky palauttaa.
Microsoft Windows XP includes tools to clean up your computer and restore its performance.
Ehkäpä arvoisa jäsen voisi siivota nämä roskat.
Perhaps he could clean up the litter.
Sitten Brysselissä keksittiin malthusilainen keino siivota tuotantoa.
Then Brussels invented some Malthusian recipes to clear production.
They should start by clearing up their own back yards!
Eiköhän – Minun lienee parasta siivota vähän, muuten kompastun niihin.
I'd better clear these up out of the way; otherwise, I’m going to trip over them.
Koska me uskomme, meidän olisi yritettävä siivota ongelmat, joita olemme aiheuttaneet.
As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.
Esittelijä De Rossa kehottaa hyväksymään mietinnön viipymättä, jotta asetus N:o 1408/71 voidaan "siivota".
Mr De Rossa suggests that the report should be adopted without delay, so that Regulation 1408/71 can be tidied up.

Esimerkkejä "siivota"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, voit siivota tai palauttaa sen.
If you're having problems with your PC, you can try to restore, refresh or reset it.
FinnishKomissaari Fischlerin olisi pitänyt aikaisemmin siivota sotkut tallistaan.
Commissioner Fischler should simply have mucked out his Augean stable sooner.
FinnishEikö EU:n päättäjien, minut mukaan lukien, pitäisi ensin "siivota omat nurkkansa"?
Should those in power in Europe, including myself, not "put their own house in order" first?
FinnishKoska me uskomme, meidän olisi yritettävä siivota ongelmat, joita olemme aiheuttaneet.
As we do, we should try and tidy up the problems that we have caused.
FinnishSitten Brysselissä keksittiin malthusilainen keino siivota tuotantoa.
Then Brussels invented some Malthusian recipes to clear production.
FinnishJacques Santer lupasi siivota komissionsa; sen vuoksi hylkäsin epäluottamuslauseen.
Jacques Santer has promised to clean up his Commission, and that is why I rejected the motion of censure.
FinnishTarvitset palautusasemaa, jos myöhemmin haluat siivota tietokoneesi tai palauttaa sen oletusasetukset.
You’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
FinnishMicrosoft Windows XP sisältää työkaluja, joiden avulla tietokone voidaan siivota ja sen suorituskyky palauttaa.
Microsoft Windows XP includes tools to clean up your computer and restore its performance.
FinnishEiköhän – Minun lienee parasta siivota vähän, muuten kompastun niihin.
Let’s -- I suppose we'd better... I'd better clear these up out of the way; otherwise, I’m going to trip over them.
FinnishParlamentin täytyy tehdä kaikki voitavansa osoittaakseen, että se haluaa tosissaan siivota sotkunsa.
Parliament must do everything within its powers to demonstrate that it is serious about eliminating waste.
FinnishHeidän tapansa siivota rantaa on hyvin erikoinen.
And they have a very strange way of cleaning up the beach.
FinnishKolmanneksi, parlamentin täytyy siivota omat nurkkansa.
Third, Parliament must put its own house in order.
FinnishEsittelijä De Rossa kehottaa hyväksymään mietinnön viipymättä, jotta asetus N:o 1408/71 voidaan "siivota".
Mr De Rossa suggests that the report should be adopted without delay, so that Regulation 1408/71 can be tidied up.
FinnishEU: n on aika siivota oma pesänsä, jotta se voisi sitä paremmin puuttua tupakankulutuksen laajoihin haittoihin.
It is time for the EU to put its own house in order, the better to tackle the pervasive ills of tobacco consumption.
FinnishEnsin pitäisi siivota omat nurkkamme!
They should start by clearing up their own back yards!
FinnishSen pitäisi kuitenkin ensin siivota omat nurkkansa.
FinnishOlen arvoisan komissaarin kanssa samaa mieltä siitä, että komission on aika siivota omat nurkkansa ilmastonmuutoksen osalta.
I agree with the Commissioner that it is time the Commission put its own house in order on climate change.
FinnishKomission olisi lahjonnan osalta ehkä paras siivota ensin oma pihansa, ennen kuin se jakaa ohjeita muille.
On the question of corruption the Commission might be well advised to put its own house in order first, before lecturing others.
FinnishHuonettani ei tarvitse siivota juuri nyt
FinnishEhkäpä arvoisa jäsen voisi siivota nämä roskat.