"siitä lähtien" - Englanninkielinen käännös

FI

"siitä lähtien" englanniksi

EN
FI

siitä lähtien {konjunktio}

volume_up
siitä lähtien (myös: koska, kun, sen jälkeen)
Siitä lähtien EASA ei ole kuitenkaan osoittautunut päteväksi turvallisuusasioissa.
Since then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
Siitä lähtien olemme muotoilleet Latvian tavoitteita Euroopan tavoitteiden puitteissa.
Since that time, we have shaped Latvia's goals in the context of Europe's goals.
Ja siitä lähtien olemme viivytelleet ja vältelleet näiden toimielinten uudistusta.
Since then we have dawdled and dragged our feet over the reform of these institutions.

Esimerkkejä "siitä lähtien"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKäytännössä Sudanissa on vallinnut sotatila siitä lähtien, kun se itsenäistyi.
In practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.
FinnishSiitä lähtien EASA ei ole kuitenkaan osoittautunut päteväksi turvallisuusasioissa.
Since then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
FinnishTätä työtä komissio on tehnyt siitä lähtien, kun kriisi vuosi sitten alkoi.
Here Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
FinnishSiitä lähtien olemme muotoilleet Latvian tavoitteita Euroopan tavoitteiden puitteissa.
Since that time, we have shaped Latvia's goals in the context of Europe's goals.
FinnishUusi sopimus on neljäs siitä lähtien kun puitesopimus tuli voimaan vuonna 1990.
This new protocol is the fourth since the Framework Agreement came into force in 1990.
FinnishJa siitä lähtien olemme viivytelleet ja vältelleet näiden toimielinten uudistusta.
Since then we have dawdled and dragged our feet over the reform of these institutions.
FinnishSiitä äänestyksestä lähtien Euroopan taloudellinen tila on heikentynyt edelleen.
Since that vote, the economic health of Europe has deteriorated further.
FinnishNeuvoston asiakirjahakemiston käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti siitä lähtien.
The number of users of the Council register has been steadily increasing ever since.
FinnishTilanteen edistymistä on seurattu siitä lähtien, ja tulokset ovat olleet myönteisiä.
We have provided continual follow-up since then, with a successful outcome.
FinnishMielestäni tätä on tutkittava lähtien siitä, mitä me haluamme komissiolta.
I believe this has to be examined on the basis of what we want from the Commission.
FinnishSiitä lähtien on jatkuvasti sanottu, että jostakin syystä emme onnistu siinä.
Since then it has been repeatedly said that somehow we are not succeeding.
FinnishSiitä lähtien Kreikassa on tehty merkittäviä lainsäädännöllisiä uudistuksia.
Since then, important legislative developments have taken place in Greece.
FinnishSiitä lähtien sitä on joka toinen tai kolmas kerta joko lyhennetty tai siirretty.
Since then, it has been cut short or rescheduled on about every second or third occasion.
FinnishSiitä lähtien kun olen ollut parlamentissa, olemme käsitelleet tätä aihetta.
We have been discussing this subject ever since I have been in Parliament.
FinnishTodellisuudessa kuitenkin Yhdistynyt kuningaskunta on siitä lähtien ollut nettomaksaja.
In fact, however, since then, the United Kingdom has become a net recipient.
FinnishOn tärkeää alusta lähtien huolehtia siitä, että kansalaisten intressit ovat edustettuina.
It is important to ensure from the beginning that civic interests are represented.
FinnishSiitä lähtien puheenjohtajavaltio on pysytellyt hiljaa.
He gave a speech, he left and since then the Presidency has gone quiet.
FinnishTämä on ollut yhteinen näkemyksemme siitä lähtien, kun kriisi viime vuonna alkoi.
This has been our common conviction since the crisis began last year.
FinnishNiillä on kaikilla osansa laajentumisprosessissa siitä lähtien, kun se käynnistetään.
All will be part of the enlargement process, from the moment that it has been launched.
FinnishSiitä lähtien olen ollut innokas saamaan ehdotuksen hyväksytyksi niin pian kuin mahdollista.
Since then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siitä lähtien" englanniksi

lähtien adverbi
English
lähtien prepositio
English
siitä johtuen adverbi
siitä vain adverbi
English
siitä huolimatta adverbi
siitä huolimatta
siitä huolimatta prepositio
siitä eteenpäin adverbi