"siistiä" - Englanninkielinen käännös

FI

"siistiä" englanniksi

FI

siistiä [siistin|siistinyt] {verbi}

volume_up
There is no such thing as a 'clean' war.
Urheilu on, kuten politiikkakin, aina likaista bisnestä, mutta sen käytäntöjä voidaan varmasti siistiä.
Like politics, sport will always be a dirty business, but there is undoubtedly room for it to clean up its act.
Kun irrotat laitteen tietokoneesta, Device Stage poistuu näkyvistä, jolloin jäljelle jää siisti työpöytä.
When you disconnect a device from your computer, Device Stage disappears, leaving you with a clean desktop.
siistiä (myös: siistiytyä)
Myös puolalaisten ja saksalaisten täytyy vähän siistiä tilannettaan.
The Poles and the Germans also have a bit of tidying up to do.
Yksinkertaistamisen pitää tarkoittaa muutakin kuin Brysselissä toimivaa huoliteltua ja siistiä järjestelmää, jota ei voida helposti soveltaa jäsenvaltioiden tasolla.
Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.
Olemme sen vuoksi yrittäneet siistiä työjärjestystä jonkin verran, selkeyttää ja vahvistaa, mutta ei mitään vallankumouksellista.
We have therefore tried to do some tidying up, to clarify and to consolidate, but that does not make it a revolution.
siistiä (myös: laitella)

Esimerkkejä "siistiä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishErityisen siistiä tämä on, jos tietokoneesi on kytketty televisioon.
This is especially cool if you're computer is connected to a TV.
FinnishMyös puolalaisten ja saksalaisten täytyy vähän siistiä tilannettaan.
The Poles and the Germans also have a bit of tidying up to do.
FinnishUrheilu on, kuten politiikkakin, aina likaista bisnestä, mutta sen käytäntöjä voidaan varmasti siistiä.
Like politics, sport will always be a dirty business, but there is undoubtedly room for it to clean up its act.
FinnishSe, kuten tiedätte, laskeutui Kuuhun, nousi sieltä, eikä tarvinnut huoltohenkilöstöä -- aika siistiä.
It was a -- you know, it landed on the moon, take off of the moon, didn't need any maintenance guys -- that's kind of cool.
FinnishHe tekevät jotain käsittämättömän siistiä.
FinnishOlemme sen vuoksi yrittäneet siistiä työjärjestystä jonkin verran, selkeyttää ja vahvistaa, mutta ei mitään vallankumouksellista.
We have therefore tried to do some tidying up, to clarify and to consolidate, but that does not make it a revolution.
Finnish"Siistiä" sotaa ei ole olemassa.
FinnishOlemme kuitenkin alkaneet ennakoivasti siistiä ja keventää tätä rasitetta, sikäli kuin EU:n lainsäädännöllä pystytään vaikuttamaan asiaan.
Where European legislation is playing a role in this, though, we have pro-actively started to clean up and lighten this load.
FinnishTosin tämä on aika siistiä.
FinnishYksinkertaistamisen pitää tarkoittaa muutakin kuin Brysselissä toimivaa huoliteltua ja siistiä järjestelmää, jota ei voida helposti soveltaa jäsenvaltioiden tasolla.
Simplification must mean more than a neat and tidy system in Brussels which cannot be feasibly applied at Member State level.
FinnishKylmän sodan aikana rakensimme arsenaalin ydinaseita, ja se oli siistiä, mutta emme tarvitse niitä enää, ja mitä teemme tälle kaikelle jätteelle?
You know, in the Cold War, we built up this huge arsenal of nuclear weapons, and that was great, and we don't need them anymore, and what are we doing with all the waste, essentially?
FinnishHe eivät voi väittää kotimaassaan, että he haluavat tuoda muutosta politiikkaan - siistiä ja uudistaa politiikkaa - ja kuitenkin vuosi toisensa jälkeen hyväksyä nämä ala-arvoiset tilit.
They cannot argue at home that they want to bring change to politics - to clean up and reform politics - and yet, year on year, vote to accept these substandard accounts.