"siirtymäkausi" - Englanninkielinen käännös

FI

"siirtymäkausi" englanniksi

FI

siirtymäkausi {substantiivi}

volume_up
siirtymäkausi (myös: siirtymäaika)
Ehdotukseen sisältyy siirtymäkausi, joka antaa aikaa laitteiden uusimiseen.
A transition period is built into the proposal to give time for re-equipment.
Siirtymäkausi oli olemassa, mutta mitään poikkeusta ei tehty.
There was a transition period, but there was no exemption.
Siirtymäkausi, jonka aikana etenemme varovaisesti, on tässä suhteessa äärimmäisen tärkeä.
A transition period where we proceed with caution will be of major importance in this respect.

Esimerkkejä "siirtymäkausi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiirtymäkausi on tarpeen, jotta rautatieyritykset pystyvät mukautumaan tilanteeseen.
The transitional period is necessary in order to allow rail companies to adapt.
FinnishSiirtymäkausi antaisi heille ainakin mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttaan.
Such a transitional period would at least give them the ability to plan their future.
FinnishToivomme kaikki, että siirtymäkausi demokratiaan huipentuu tällä samalla hetkellä.
We all hope that the transition to democracy will culminate at that precise moment.
FinnishKymmenen vuoden siirtymäkausi on paras tapa edistää munivien kanojen hyvinvointia.
A ten-year phase-out is the best way of promoting the welfare of laying hens.
FinnishToinen puute on se, että viiden vuoden siirtymäkausi muodostaa aika pitkän viipeen.
The second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
FinnishEhdotukseen sisältyy siirtymäkausi, joka antaa aikaa laitteiden uusimiseen.
A transition period is built into the proposal to give time for re-equipment.
FinnishToiseksi vuosi 2006 on siirtymäkausi kohti uusia rahoitusnäkymien välissä.
Secondly, 2006 is a transitional period towards the new Financial Perspective.
FinnishTämä siirtymäkausi on erittäin tärkeä kansalaisten luottamuksen kannalta.
During this critical period, the confidence of our citizens is a vital factor.
FinnishEhdotettu siirtymäkausi on liian pitkä, kuten edelliset puhujat ovat todenneet.
A transitional period has been proposed which, as previous speakers have said, is too long.
FinnishViimeinen siirtymäkausi on jo käynnissä, ja se päättyy tämän kuun 31. päivänä.
The last of these extensions has already been adopted and expires on the 31st of this month.
FinnishSiksi on hyvä asia, että siirtymäkausi on selvästi määritelty tässä direktiivissä.
That is why it is a good thing that a transitional period is clearly defined in this directive.
FinnishOn myös tärkeää varmistaa, ettei siirtymäkausi ylitä neljää vuotta.
It is also important to make sure that the transitional period does not exceed four years.
FinnishSiirtymäkausi, jonka aikana etenemme varovaisesti, on tässä suhteessa äärimmäisen tärkeä.
A transition period where we proceed with caution will be of major importance in this respect.
FinnishSuomessa luomutuotantoon ryhdyttäessä siirtymäkausi kestää tilalla kolme vuotta.
In Finland, the transition period for the changeover from mainstream to organic farming is three years.
FinnishTästä syystä meidän on asetettava siirtymäkausi näille alueille.
For this reason we need to set a transitional period for these regions.
FinnishSe on välttämätön, mutta kokonaiset seitsemän vuotta olisi liian pitkä siirtymäkausi.
Such a period is essential, but a full seven years would be an excessively long transitional period.
FinnishMeidän on keskitettävä ponnistelumme siihen, että tämä siirtymäkausi sujuu ilman minkäänlaisia häiriöitä.
Our efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
FinnishNäin tapahtuu, koska Espanjalle ja Portugalille myönnetty siirtymäkausi on juuri päättynyt.
It is taking place because a transitional period has just come to an end in Spain and Portugal.
FinnishOn aivan selvää, että kyseisten valtioiden siirtymäkausi edellyttää huomattavia varoja.
It is quite clear that substantial funds are going to be needed to ease these countries' transition.
FinnishSen vuoksi vetoamme sen puolesta, että siirtymäkausi olisi sama.
That is why we again make the plea for the same transitional period.