"siihen saakka" - Englanninkielinen käännös

FI

"siihen saakka" englanniksi

FI

siihen saakka {adverbi}

volume_up
siihen saakka (myös: siihen asti)
siihen saakka
Siihen saakka Euroopan unionin tehtävänä on toimia vastuullisena esimerkkinä.
Until then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
Olin siihen saakka luullut teidän olevan jokseenkin maltillinen komission jäsen.
Until then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
Siihen saakka ei tule kuuloonkaan, että voisimme hyväksyä laajentamisen.
Until that time there is simply no question of us being able to assent to it.

Esimerkkejä "siihen saakka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiihen saakka Euroopan unionin tehtävänä on toimia vastuullisena esimerkkinä.
Until then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
FinnishOlin siihen saakka luullut teidän olevan jokseenkin maltillinen komission jäsen.
Until then, I had the impression that you were a very moderate Commissioner.
FinnishSiihen saakka ei tule kuuloonkaan, että voisimme hyväksyä laajentamisen.
Until that time there is simply no question of us being able to assent to it.
FinnishTämä asia on saatava selvitettyä, ja siihen saakka ei saisi olla mitään uutta toimintaa.
This needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
FinnishSiihen saakka eläimet kärsivät ja ihmiset kärsivät sivistyksen puutteesta.
Until such time, animals will suffer, and people will suffer from a lack of civilisation.
FinnishMe kannatamme siirtämistä siihen saakka, kunnes tiedämme asian yksityiskohdat.
We advocate postponing it until we know the facts of the matter.
FinnishKestää liian kauan odottaa siihen saakka, kunnes ryhmän tutkimuksen tulokset ovat valmiit.
Waiting for the committee to complete its findings will take too long.
FinnishMeidän täytyy lykätä keskustelua siihen saakka, että komission jäsen on paikalla.
We must adjourn the debate until the Commissioner is here.
FinnishUkrainalaisten on kuitenkin saatava jostain energiaa siihen saakka, kunnes pystyvät säästämään.
But they have to produce electricity somehow, until they can use less.
FinnishSiihen saakka on mahdollista sijoittaa Saksan markkoja, Ranskan frangeja ja muita valuuttoja.
Until that time German marks, French francs and so on can be used.
FinnishEn halua sanoa, että meidän oli annettava asioiden mennä siihen pisteeseen saakka.
I do not want to say that we had to reach that point.
FinnishPyydän muiden näitä asioita käsittelevien valiokuntien jäseniä olemaan siihen saakka kärsivällisiä.
So I would ask my colleagues from the other interested committees to be patient until then.
FinnishMeidän on jatkettava finanssipoliittisten elvytystoimien käyttöä siihen saakka, että elpyminen todellisuutta.
We need to continue maintaining the fiscal stimuli until the recovery is a reality.
FinnishAsevientikielto olisi pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes sen poistaminen on mielestämme perusteltua.
The arms embargo should remain in place until we can see a justification for lifting it.
FinnishOlemme valmiit jatkamaan epävirallisempaa vuoropuhelua siihen saakka, kun löydämme ratkaisun asiaan.
However, we are prepared to continue the more informal dialogue until a solution can be found.
FinnishSiihen saakka väestön ikääntymisen vaikutukset ovat vähäisemmät.
Until that date the impact of population ageing will be less.
FinnishSiihen saakka tuotannon ja viljelijöiden työllistämisen rahoituksen ja tuen on jatkuttava vapaasti.
Until then the subsidizing and support of producers and their employment must continue unabated.
FinnishPull-järjestelmällä on välttämätöntä olla oikeusperusta siihen saakka, kunnes push-järjestelmä otetaan käyttöön.
It is necessary to provide a legal basis for pull until the push system is in place.
FinnishSiihen saakka meidän on huolehdittava siitä, että tuonnista tehdään helppoa "oikeudenmukaisen kaupan" järjestöille.
Until then, we must ensure that fair trade organizations have easy import access.
FinnishVaadimme myös, että varat jäädytetään vuoden 2006 tasolle siihen saakka, että edistymistä arvioidaan.
Until progress is assessed, we also call for the freezing of funds to the annual level of 2006.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siihen saakka" englanniksi

siihen pronomini
English
siihen adverbi
English
saakka prepositio
English
tähän saakka adverbi
loppuun saakka