"siihen asti" - Englanninkielinen käännös

FI

"siihen asti" englanniksi

FI

siihen asti {adverbi}

volume_up
siihen asti (myös: siihen saakka)

Esimerkkejä "siihen asti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe olisi onnistunut tarkistuksen 2 nojalla, mikäli olisimme päässeet siihen asti.
That would have been dealt with by Amendment No 2 had we reached that amendment.
FinnishSiihen asti tulleja vähennetään 20, 50 ja 80 prosenttia vuoteen 2009 mennessä.
In the meantime, customs duties will be reduced by 20%, 50% and 80% by 2009.
FinnishHaluaisin myös pyytää, että jäsen Riis-Jörgensen malttaisi vielä odottaa siihen asti.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
FinnishNäille alueille pääsyä koskevat erityisrajoitukset ovat voimassa siihen asti.
The special restrictions on access to these regions are to remain in force until then.
FinnishSiihen asti voisitte edes yrittää painottaa yhteisön poliittista uskottavuutta.
Until then, do at least try to boost the Union's political credibility.
FinnishEmme ole vielä päässeet siihen asti, missä meidän pitäisi olla rautateiden tapauksessa.
We have made nothing like the progress on railways which we ought to have achieved.
FinnishSiihen asti jäsenvaltioiden on todellakin turha muuttaa kansallista säännöksiään.
Until then, there is really no point in Member States amending their national regulations.
FinnishSiihen asti meidän täytyy tehostaa toimintaamme humanitaarisen avun alalla.
But in the meantime we must make what we do in terms of humanitarian aid more effective.
FinnishSiihen asti EU:n päätöksessä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä on vahvistettava.
Until then, restrictive measures provided for in the EU decision will have to be enforced.
FinnishArthur Andersenillakin oli hyvä maine siihen asti kunnes kyseinen liiketoiminta romahti.
Arthur Andersen also had a good reputation until that business was struck by disaster.
FinnishJatkan siihen asti valvontaa ja raportointia kansalaisten puolesta.
In the meantime, I will continue to monitor and report on behalf of the citizens.
FinnishMeidän ei pitäisi odottaa siihen asti, että IASB ottaa standardit käyttöön.
We should not be waiting until the standards are endorsed by the IASB.
FinnishSopimus on voimassa siihen asti, kunnes jompikumpi osapuoli vetäytyy siitä.
The agreement will remain in place until one of the parties pulls out.
FinnishNämä konfliktit muodostavat todellisen esteen siihen asti kunnes ne on ratkaistu.
Until they are resolved, these conflicts represent a real barrier.
FinnishPyrimme siihen, että tähän asti soveltamastamme käytännöstä tulisi normi.
Our intention is that a practice we have been applying up until now should become a rule.
FinnishEmme ole vielä päässeet siihen vaiheeseen asti, mutta toivottavasti vielä pääsemme.
We have not reached that stage yet but it is the hope that we will.
FinnishSiihen asti brittiläisten lihan viejien ei tarvitse käyttää päällysmerkintöjä.
Until then, importers of British beef will be allowed not to tag.
FinnishSiihen asti tällaiset kertomukset oli evätty meiltä järjestelmällisesti.
Until then, we had been systematically denied access to these reports.
FinnishToivotan kaikille onnea työssä siihen asti, kunnes tämä kysymys on käsitelty loppuun.
I wish everyone well with the work until this dossier is finished.
FinnishSiihen asti, kunnes tulos on saatu, haluaisin pidättäytyä antamasta mitään lausuntoa.
Until such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siihen asti" englanniksi

siihen pronomini
English
siihen adverbi
English
asti prepositio
English
tähän asti adverbi
loppuun asti