"siepata" - Englanninkielinen käännös

FI

"siepata" englanniksi

FI siepata
volume_up
[sieppaan|siepannut] {verbi}

1. yleinen

siepata (myös: ryöstää, abduktoida)
Eikö ole kuitenkin totta, että jos on mahdollista siepata lapsi, on myös mahdollista päästä käsiksi hänen passiinsa?
Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?
Tämän erityiskysymyksen osalta Guantanamoa koskevalla määräyksellä ylläpidetään CIA:n valmiuksia "siepata terroristiepäilyjä" ja viedä heidät salaisiin vankiloihin.
As far as this specific issue is concerned, the order for Guantánamo maintains the facility for the CIA to 'abduct terrorist suspects' and take them to secret prisons.
Isä, äiti ja 15-vuotias tytär siepattiin kotoa, ja heidät ammuttiin lähietäisyydeltä aivan Nikosian ulkopuolella Kyproksen miehittämättömässä osassa.
A father, a mother and their 15-year-old daughter were abducted from their home and shot at close range just outside Nicosia in the unoccupied part of Cyprus.
Nykypäivän lainsäädäntöviidakon vuoksi muutamien vanhempien on jopa pakko rikkoa lakia ja siepata lapsensa entisiltä kumppaneiltaan, mikä on surkea asia.
Given the current legal jungle, some parents are even driven to break the law and, deplorably, snatch children from their ex-partners.
Lapsia, naisia ja vanhuksia siepattiin kodeistaan sydäntalvella keskellä yötä ja koottiin karjavaunuihin.
Children, women and old people were snatched from their homes in the dead of the winter night and herded into cattle trucks.

2. Urheilu

Miten neuvosto ja komissio luulevat Yhdysvaltojen suhtautuvan, jos se saisi tietää, että Eurooppa voisi siepata sen presidentin, hallitsijoiden ja kansalaisten viestit?
How do the Council and the Commission think the USA would react if it knew that Europe could intercept the communications of its president, elected representatives and people?

Esimerkkejä "siepata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEi ole laillista siepata neljäsosaa ministereistä ja neljäsosaa kansanedustajista.
It is not legitimate to kidnap a quarter of a government and a quarter of a parliament.
FinnishPrtScn-näppäintä painamalla voi myös siepata näyttökuvan yksittäisestä aktiivisesta ikkunasta.
It's also possible to capture a specific active window when you press PrtScn.
FinnishWindowsissa voit helposti siepata näyttökuvan, jonka voit tallentaa, tulostaa tai jakaa.
Windows makes it easy to take a picture of the screen so you can save, print or share it.
FinnishKun olet avannut kuvakaappaustyökalun, paina Esc-näppäintä ja avaa sitten valikko, jonka haluat siepata.
After you open Snipping Tool, press Esc, and then open the menu that you want a picture of.
FinnishMicrosoft Windows XP:n avulla voit ottaa ruutukuvan ja siepata tarkan kuvan siitä, mitä näytössä näkyy.
With Microsoft Windows XP, you can take a screen shot and capture an exact image of what’s on the screen.
FinnishHakukone voi siepata puhelinnumeroita, huippukohteiden ääniä, sähköpostien sisällön ja koneella kirjoittuja fakseja.
The search engine can identify telephone numbers, the voices of prime targets and the content of e-mails and typed faxes.
FinnishVoit siepata ruutukuvia seuraavasti:
You can capture the following types of snips:
FinnishNapsauta ikkunaa, jonka haluat siepata.
FinnishJos sinulla esimerkiksi on kolme ohjelmaa avoinna samaan aikaan, voit halutessasi siepata kuvan vain aktiivisesta ikkunasta.
For example, if you have three programs open at the same time, you might want a screen capture of only the active window.
FinnishIhmisiä ei saa siepata, eikä heitä saa pitää salaisissa vankiloissa tai pidätyskeskuksissa tai miksi niitä nyt voi kaunistellen kutsua.
There must be no abduction of persons and no detaining them in secret prisons or detention centres or whatever these might euphemistically be called.
FinnishNe liittävät asiallisiin WWW-sivustoihin haitallista sisältöä, joka voi siepata näppäinpainalluksia sekä tallentaa käyttäjän kirjautumistiedot ja salasanan.
By compromising legitimate websites with malicious content that can capture keystrokes and record your login information and password.
FinnishTäällä keskustelua lietsoivat vielä kiihkoilijat, jotka halusivat siepata talousarvion saadakseen omat varat, toisin sanoen EU:n verovarat, väkisin käyttöön.
Here, the debate was even inflamed by hotheads who wanted to kidnap the budget to force access to own resources, in other words, EU taxation.
FinnishArvoisa puhemies, on todellakin olemassa Echelon-järjestelmä, jolla voi erotuksetta siepata viestejä, tietoja ja asiakirjoja, ja tämä merkitsee suurta kehitystä.
Mr President, Echelon is an interception system which does not differentiate between communications, data and documents. It does exist and represents a considerable step forwards.
FinnishOn käsittämätöntä, että nämä uskomattomat roistot voivat jatkaa hyökkäyksiä kouluihin ja siepata naisia ja lapsia tehdäkseen näistä seksiorjia tai pakottaakseen sotilaiksi.
It is inconceivable that these incredible villains can continue to descend on schools and kidnap women and children in order to turn them into sex slaves or forced soldiers.
FinnishVoit tallentaa näyttökuvan automaattisesti tiedostoon, siepata kuvan tallentamatta sitä tiedostoon tai tallentaa näyttökuvan vain yhdestä ikkunasta koko näytön sijaan.
You can take a screen shot and automatically save it as a file, take a screen shot without saving it as a file, or take a screen shot of only one window (instead of the whole screen).