"Shakespeare" - Englanninkielinen käännös

FI

"Shakespeare" englanniksi

EN

"Shakespeare" suomeksi

FI

Shakespeare {erisnimi}

volume_up
1. Kirjallisuus
Shakespeare
Arvoisa puhemies, Shakespeare kirjoitti, että Böömi sijaitsee meren rannalla.
Mr President, Shakespeare wrote that Bohemia was located on the seacoast.
Tämä on myös se päivä, jolloin Miguel de Cervantes kuoli ja William Shakespeare syntyi.
That is also the day on which Miguel de Cervantes died and William Shakespeare was born.
Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, Shakespeare in Love -elokuva on voittanut, ja Eurooppa iloitsee.
Madam President, 'Shakespeare in Love' has won and Europe is ecstatic.
EN

Shakespeare {erisnimi}

volume_up
1. Kirjallisuus
Shakespeare
Mr President, Shakespeare wrote that Bohemia was located on the seacoast.
Arvoisa puhemies, Shakespeare kirjoitti, että Böömi sijaitsee meren rannalla.
That is also the day on which Miguel de Cervantes died and William Shakespeare was born.
Tämä on myös se päivä, jolloin Miguel de Cervantes kuoli ja William Shakespeare syntyi.
Madam President, 'Shakespeare in Love' has won and Europe is ecstatic.
Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, Shakespeare in Love -elokuva on voittanut, ja Eurooppa iloitsee.

Esimerkkejä "Shakespeare"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, Shakespeare kirjoitti, että Böömi sijaitsee meren rannalla.
Mr President, Shakespeare wrote that Bohemia was located on the seacoast.
FinnishTämä on myös se päivä, jolloin Miguel de Cervantes kuoli ja William Shakespeare syntyi.
That is also the day on which Miguel de Cervantes died and William Shakespeare was born.
FinnishWilliam Shakespeare totesi oikeutetusti: "Jos raha kulkee edellä, kaikki tiet ovat avoinna".
William Shakespeare was right to maintain that 'if money go before, all ways do lie open' .
FinnishArvoisa Euroopan parlamentin puhemies, Shakespeare in Love -elokuva on voittanut, ja Eurooppa iloitsee.
Madam President, 'Shakespeare in Love' has won and Europe is ecstatic.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa liittokansleri, Shakespeare sanoi: " Ollako vai eikö olla - siinä vasta kysymys."
Mr President, Chancellor Schröder, Shakespeare said: 'To be, or not to be - that is the question'.
FinnishToivon, että tulimme tänne ylistämään Natura 2000 -ohjelmaa emmekä hautaamaan sitä, kuten Shakespeare olisi ehkä sanonut.
I hope we came here to praise Natura 2000, not to bury it, as Shakespeare might have said.
FinnishShakespeare totesi aika osuvasti, että paha, jota ihmiset tekevät, jatkaa elämää heidän jälkeensä, mutta hyvä haudataan heidän mukanaan.
Shakespeare said, rather brilliantly, 'the evil that men do lives on, the good is oft interred with their bones'.
FinnishUskon, että jos Shakespeare olisi kirjoittanut näytelmän ACTA-sopimuksesta käydystä keskustelusta, hän olisi antanut myös sille nimeksi "Paljon melua tyhjästä".
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
FinnishEurooppa on tosin menettänyt Beethovenin ”Oodin ilolle”, mutta olette hyvin ymmärtäneet, mitä Shakespeare kutsui nimellä ”kiillon tulva, mi tämän maailman jyrkkää rantaa huuhtoo”.
Europe may have lost Beethoven's 'Ode to Joy', but you have understood well what Shakespeare called the 'the tide of pomp that beats upon the high shore of this world'.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Shakespeare":

Shakespeare