"seuraavanlainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"seuraavanlainen" englanniksi

FI

seuraavanlainen {adjektiivi}

volume_up
seuraavanlainen (myös: seuraava, myötä-, myötäinen)
Direktiivi on pääpiirteissään seuraavanlainen.
The main features of the directive are the following.
Luin hiljattain amerikkalaisen kirjailijan kirjoittaman kirjan, jossa kuvaillaan seuraavanlainen skenaario.
I recently read a book by an American author which describes the following scenario.
Tämän vuoksi komission kanta on seuraavanlainen.
Therefore, the Commission has taken the following position.

Esimerkkejä "seuraavanlainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSopimus on seuraavanlainen: "Perussopimusta on tarkistettava vakaussopimusta varten".
The deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
FinnishKuvitelkaapa seuraavanlainen tilanne: olette marketissa ja edessänne on satoja viinipulloja.
Consider this situation: you are in a supermarket looking at hundreds of bottles of wine.
FinnishSen tulos oli muistaakseni seuraavanlainen: 422-180 muutamien harvojen pidättäytyessä äänestämästä.
As I recall, the outcome of this vote was 422 votes to 180 with a few abstentions.
FinnishLuin hiljattain amerikkalaisen kirjailijan kirjoittaman kirjan, jossa kuvaillaan seuraavanlainen skenaario.
I recently read a book by an American author which describes the following scenario.
FinnishEnsimmäinen asia, jota haluaisin kysyä, on seuraavanlainen.
The first question that I would like to ask about this is as follows.
FinnishVirta-painikkeen ulkoasu voi olla myös seuraavanlainen.
If you prefer, you can turn off your mobile PC by pressing the power button on its case.
FinnishMinulla on seuraavanlainen jatkokysymys: missä tällaisia eroja on havaittavissa jäsenvaltioiden välillä?
My follow-up question is as follows: where do you see these differences between Member States?
FinnishMinun pyyntöni on seuraavanlainen: tämän veron ei pidä koskea uusiutuvia energialähteitä.
FinnishTämän tutkimuksen tilanne tänään on seuraavanlainen: 90 budjettikohtaa on tilapäisesti jäädytetty.
The situation of this examination as of today is the following: 90 budget lines have been temporarily suspended.
FinnishPuoli vuotta on kulunut ja tilanne on seuraavanlainen.
Six months have elapsed and the situation is as follows.
FinnishPerusajatus on seuraavanlainen: jotta voimme säilyttää arvomme, meidän on nykyaikaistettava politiikkojamme.
The fundamental idea is as follows: in order to preserve our values, we have to modernise our policies.
FinnishTämän vuoksi komission kanta on seuraavanlainen.
Therefore, the Commission has taken the following position.
FinnishMinun ehdotukseni on seuraavanlainen: toimisin jonkin verran varovaisemmin kuin PPE-ryhmä tai liberaalit.
My recommendation would be this: if I were the PPE or the Liberal Group, I should be somewhat more cautious.
FinnishYksi esimerkki on seuraavanlainen: aviopari, jonka osapuolet ovat Ruotsin kansalaisia, muuttaa asumaan Maltalle.
One example of this is as follows. A married couple with Swedish citizenship take up residence in Malta.
FinnishKantamme on pääpiirteissään seuraavanlainen.
Broadly speaking, our position can be summarised as follows.
FinnishUusin esimerkki tästä on seuraavanlainen.
Now what we are finding is that increasingly often, the Council is failing to keep to this time scale.
FinnishDirektiivi on pääpiirteissään seuraavanlainen.
The main features of the directive are the following.
FinnishVastaukseni on seuraavanlainen: Ensinnäkin vastaan aina rehellisesti; sitä ei tarvitse pyytää erikseen.
My answer is the following. Firstly, I always give honest answers; you do not need to ask me to give an honest answer.
FinnishTodellinen logiikka on kuitenkin seuraavanlainen.
The real rationale at stake is, however, this one.
FinnishSiellä, missä niitä ei ole, syntyy seuraavanlainen kierre: siellä, mistä puuttuu infrastruktuuri, puuttuvat myös työpaikat.
These shortcomings create a vicious circle, because a lack of infrastructure means a lack of jobs.