"setelit" - Englanninkielinen käännös

FI

"setelit" englanniksi

EN
FI

setelit {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "setelit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät > Tunnustele
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Feel
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät > Kallistele
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Tilt
Finnishliikkeeseen, ja setelit voivat liikkua euroalueella vapaasti maasta toiseen.
of the country in which they will be put into circulation, and they will freely
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät > Katso valoa vasten
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Look
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Rikkinäiset setelit
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Mutilated banknotes
FinnishYhteisen laadunvalvontajärjestelmän avulla taattiin, että kaikki setelit olivat tasalaatuisia.
A common quality management system ensured an identical standard for all banknotes.
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Setelien kierto
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Banknote circulation
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät > Lisäpiirteitä
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features > Additional features
FinnishEurokolikot kuuluvat kansalliseen toimivaltaan toisin kuin setelit, jotka kuuluvat EKP:n toimivaltaan.
Unlike banknotes, euro coins are still a national competence and not the ECB's.
FinnishLuvussa ovat mukana myös pankkeihin säästöinä talletetut setelit.
That number also includes those stored at banks in the form of savings.
FinnishNavigation Path: Home > Euro > Setelit > Turvatekijät
Navigation Path: Home > The euro > Banknotes > Security features
FinnishSe on nimittäin se ajankohta, jolloin meillä tulee olemaan setelit ja kolikot taskuissamme euroina.
That is, of course, when we will have euro coins and notes in our pockets.
FinnishSen jälkeen valtio päättää täysivaltaisesti miten se aikoo lyöttää nämä kolikot ja painattaa nämä setelit.
It will be its sovereign decision how to mint these coins and print these notes.
FinnishLaitteet lajittelevat setelit kunnon mukaan ja päästävät kiertoon vain hyväkuntoisia seteleitä.
These machine sort the notes to maintain high standards of quality.
FinnishKulut tulevat olemaan merkittäviä vasta sen jälkeen, kun setelit ja kolikot otetaan käyttöön, eivät ennen.
The costs will be significant after the notes and coins are introduced, not before.
FinnishMuut setelit lasketaan liikkeeseen vaiheittain, niin että lopulta koko nykyinen setelisarja on korvattu uudella.
The others will follow at intervals and ultimately replace the existing series.
FinnishMielestämme on oleellista että setelit ja kolikot lähentävät suurta yleisöä valuuttaamme.
It is essential, in our view, that bank notes and coins should bring the general public closer to its currency.
Finnishkokonaan ja yhteiset euroalueella käytettävät setelit ja kolikot
and common area-wide banknotes and coins will be issued.
FinnishMeidän pitäisi taata se, että erityisesti näkövammaiset tunnistavat setelit kosketuksen perusteella.
We should ensure that for the visually impaired, in particular, the notes are distinguishable by touch.
FinnishJa vielä: "Ei ole todisteita siitä, että korkean nimellisarvon setelit kannustaisivat laittomia siirtoja."
And finally, ‘there are no indications that high-denomination banknotes encourage illegal transactions’.