"sensuuri" - Englanninkielinen käännös

FI

"sensuuri" englanniksi

FI

sensuuri {substantiivi}

volume_up
sensuuri
Niiden hintana ei saisi olla sensuuri tai oikeusvaltioperiaatteen väheksyminen.
The price for this should not be censorship or contempt for the rule of law.
Uhkaako meitä orwellilainen kaiken kattava Internet-sensuuri?
Are we facing the threat of an Orwellian total censorship of the Internet?
Sensuuri on lopetettava ja tiedotusvälineiden vapaus ja sananvapaus on palautettava.
Censorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.

Esimerkkejä "sensuuri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoimme onnistua siinä vain, jos väkivallan avulla toteutettava sensuuri poistetaan.
We can only achieve this in practice if censorship through violence is abolished.
FinnishNiiden hintana ei saisi olla sensuuri tai oikeusvaltioperiaatteen väheksyminen.
The price for this should not be censorship or contempt for the rule of law.
FinnishSensuuri on lopetettava ja tiedotusvälineiden vapaus ja sananvapaus on palautettava.
Censorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
FinnishSen lisäksi sensuuri rajoittaa palveluiden vapaata liikkuvuutta Euroopassa.
Furthermore, censorship restricts the free movement of services in Europe.
FinnishLuulen että monien täällä olevien mielestä tällainen sensuuri ei ole toivottavaa.
I think there are many people in the House who regard censorship of this type as undesirable.
FinnishSensuuri ja tiedotusvälineiden toimintakielto on luonnollisesti yleistä ja yhtämittaista.
Censorship and media bans are, of course, widespread and persistent.
FinnishSittemmin näyttely on kuitenkin hävinnyt, joten sensuuri iski.
Since then, though, the exhibition has been removed, and so there has been.
FinnishUhkaako meitä orwellilainen kaiken kattava Internet-sensuuri?
Are we facing the threat of an Orwellian total censorship of the Internet?
FinnishArmeija valvoo tilannetta, ja sensuuri on otettu käyttöön.
The situation is controlled by the army and censorship has been introduced.
FinnishIlmoitettuani New York Timesille näistä rajoituksista, NASAn oli pakko lopettaa sensuuri.
After I informed the New York Times about these restrictions, NASA was forced to end the censorship.
FinnishViestintälakiin tehty muutosehdotus sisälsi kohtia, joissa valtuutettiin valtion valvonta ja sensuuri.
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
FinnishSensuuri ja vainot ovat osa jokapäiväistä elämää.
Censorship and persecution are part of everyday life.
Finnish1. maaliskuuta 2008 kiellettiin kaikki poliittinen toiminta ja tiedotusvälineille määrättiin tiukka sensuuri 20 päiväksi.
Bans on all political activities and strict censorship of the media were imposed on 1 March 2008 for a 20-day period.
FinnishSensuuri Internetissä rajoittaa mielipiteen vapautta tarjoamatta kansalaisille todellista suojaa laitonta sisältöä vastaan.
Censorship of the Internet constricts freedom of expression without giving people real protection against illegal content.
FinnishTunisian hallitus kuului kaikkein kovimpiin sensuuri-, valvonta- ja suodatustekniikoiden käyttäjiin kansalaisten sortamiseksi.
The Tunisian Government ranked among the most severe users of censorship, surveillance and filter technologies to repress citizens.
Finnish(RO) Valitettavasti Romaniassa toimii tiukempi sensuuri kuin missään muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
(RO) Unfortunately, a system of draconian censorship operates in Romania, the like of which does not exist in any of the European Union's Member States.
FinnishListaa voisi jatkaa pidempäänkin: median sensuuri, kansan pitäminen köyhyydessä, laittomat pidätykset, ihmisten katoamiset sekä kiduttaminen.
The list could go on to include media censorship, keeping the nation in poverty, unlawful arrests, disappearances and torture.
FinnishSensuuri oli suoraa.
FinnishKauan eläköön sensuuri!
FinnishIhmisiä kuolee Kiinan työleireillä, ihmisiä hakataan nuijilla, heitä heitetään vankilaan, sananvapaus tukahdutetaan ja sensuuri on yleistä.
People are killed in labour camps in China, people are beaten with cudgels, they are imprisoned, freedom of speech is stifled, there is censorship.