"sen mukaisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"sen mukaisesti" englanniksi

FI

sen mukaisesti {adverbi}

volume_up
Jäsenvaltioille annetaan välineet, joten niiden olisi toimittava sen mukaisesti.
They are given the instruments and should respond accordingly.
Jäämme odottamaan neuvoston vastausta ja määrittelemme kantamme sen mukaisesti.
We will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
Komissio asettuu tälle kannalle ja muuttaa alkuperäistä ehdotustaan sen mukaisesti.
The Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.

Esimerkkejä "sen mukaisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, hyväksymme siksi ehdotuksenne ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
We therefore agree to your proposal, Mr President, and will vote accordingly.
FinnishHalusimmepa tai emme, jäte on kauppatavaraa, ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti.
Whether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
FinnishJäämme odottamaan neuvoston vastausta ja määrittelemme kantamme sen mukaisesti.
We will await the Council's reaction and determine our position accordingly.
FinnishJos järjestelmä on heidän mielestään väärä, heidän olisi toimittava sen mukaisesti.
If they think it is a wrong system they should practise what they are preach.
FinnishLissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 sen 6 artiklan mukaisesti.
The Treaty entered into force on 1 December 2009, in accordance with its Article 6.
FinnishNäihin asioihin täytyy suhtautua erittäin ankarasti ja toimia myös sen mukaisesti.
This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.
FinnishTerroristit eivät ole sankareita vaan tappajia, joita on kohdeltava sen mukaisesti.
Terrorists are not heroes, but killers, and must be approached accordingly.
FinnishTämä on mielestäni periaatekysymys, ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti.
As I see it, this is an issue of principle, and needs to be addressed accordingly.
FinnishKomissio asettuu tälle kannalle ja muuttaa alkuperäistä ehdotustaan sen mukaisesti.
The Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
FinnishEU:n on toimittava sen mukaisesti toteuttamalla suoria ja päättäväisiä toimia.
The EU must also act accordingly in this regard by taking direct and decisive measures.
FinnishNäin ollen Euroopan parlamentin täytyy muokata talousarviostrategiaansa sen mukaisesti.
The European Parliament must therefore adapt its budget strategy to this fact.
FinnishTšetšenian ongelma on kolonialistinen ongelma, joka on ratkaistava sen mukaisesti.
The Chechnya problem is a colonial problem and must be resolved as such.
FinnishTässä tapauksessa meidän olisi kuitenkin pitänyt toimia sen mukaisesti, mitä ei tapahtunut.
In that case, however, we should have acted accordingly, which we have not done.
FinnishToivon, että komissio kuuntelee parlamenttia ja toimii sen mukaisesti.
I live in hope that the Commission will listen to Parliament and act accordingly.
FinnishTämä on tehtävä, jonka te määrittelitte Lissabonin sopimuksessa, ja toimin sen mukaisesti.
That is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että yritysten on muutettava menettelytapojaan sen mukaisesti.
This means companies will have to change their procedures appropriately.
FinnishKomission toimenpiteitä koordinoidaan sen vuoksi tämän hengen mukaisesti.
This will therefore be the spirit in which the Commission's measures are coordinated.
FinnishOn toimittu sen periaatteen mukaisesti, että turvallisuus on kaikkein tärkeintä.
They have acted according to the principle that safety is paramount.
FinnishKomission on nyt otettava huomioon tämä seikka ja mukautettava rahastoa sen mukaisesti.
The Commission must take account of that factor today and adapt the Fund accordingly.
FinnishToivon, että äänestys menee sen mukaisesti kuin me valiokunnassa olemme toivoneet.
I hope that the vote will go as we on the Committee would like it to.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sen mukaisesti" englanniksi

mukaisesti prepositio
English
mukaisesti adverbi
English
sen pronomini
sen takia adverbi
hyvien tapojen mukaisesti adverbi
English
sen jälkeen konjunktio
English
sen jälkeen adverbi
jkn mukaisesti adverbi
sen koommin adverbi
English
sen myötä adverbi
lain mukaisesti adjektiivi
English
toimia jonkin mukaisesti verbi