"seminaari" - Englanninkielinen käännös

FI

"seminaari" englanniksi

FI

seminaari {substantiivi}

volume_up
seminaari
Aihetta käsittelevä seminaari on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi tähän suuntaan.
A seminar on the subject is intended as the first step on the way.
Se ei nimittäin ole tutkimusyksikkö tai seminaari.
The Convention is not a research body, nor is it a seminar.
Manchesterissa järjestetään ensi viikolla, 13. syyskuuta 2005, tätä tärkeää kysymystä käsittelevä seminaari.
On Tuesday 13 of next week, we are going to hold a seminar on this important issue, in Manchester.
seminaari (myös: akatemia, yliopisto, korkeakoulu)
seminaari (myös: suunnittelukokous)
volume_up
awayday {subst.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "seminaari"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Tiedämme kaikki, että Heybeliadan (Halki) seminaari suljettiin useita vuosia sitten.
   – Commissioner, we all know that the Halki Seminary was closed several years ago.
FinnishAihetta käsittelevä seminaari on tarkoitettu ensimmäiseksi askeleeksi tähän suuntaan.
A seminar on the subject is intended as the first step on the way.
FinnishVilnassa järjestettiin seminaari tukemme koordinoimiseksi.
A workshop was organised in Vilnius specifically to coordinate our assistance.
FinnishManchesterissa järjestetään ensi viikolla, 13. syyskuuta 2005, tätä tärkeää kysymystä käsittelevä seminaari.
On Tuesday 13 of next week, we are going to hold a seminar on this important issue, in Manchester.
FinnishSe ei nimittäin ole tutkimusyksikkö tai seminaari.
The Convention is not a research body, nor is it a seminar.
FinnishPidän erityisen myönteisenä päätöstä järjestää sen yhteydessä seminaari, johon osallistuisi matkailualan sidosryhmien edustajia.
I welcome in particular the decision hold a seminar on the fringes involving the tourism stakeholders.
FinnishSeminaari osoitti suoraan sanottuna, että arviointikulttuuri, joka on uusi ja tarpeellinen kulttuuri, on nyt kehittymässä.
To be frank, it showed that the evaluation culture, which is a modern, necessary culture, is making progress.
FinnishMikäli en erehdy, Hollannissa tullaan pitämään piakkoin uudestaan sellainen seminaari, johon osallistuu eri edustajia.
If I am not mistaken, another of these seminars involving various representatives is to be held in the Netherlands shortly.
FinnishSeminaari on uusi aloite.
FinnishSain 15 minuuttia sitten faksin välityksellä terveiset Kuuban lähettiläältä, joka sanoi, että seminaari on loukkaus Kuuban kansalaisia kohtaan.
A quarter of an hour ago, I received a fax from the Cuban Ambassador, stating that the seminar was an affront to the people of Cuba.
FinnishYksi sekä tilapäisessä komiteassa että aivoriihessämme esille tulleista ajatuksista oli järjestää seminaari oikeusalan työntekijöiden koulutuksesta.
One of the ideas which came out of both the ad-hoc committee and the think tank is to have a seminar on training the judiciary.
FinnishOsa seminaareista tutkii rodun ja työllisyyden välistä yhteyttä ja yksi seminaari rasismin vastaisen taistelun lainsäädäntökehystä.
The workshops will include: workshops to examine the relationship between race and employment and a workshop on the legal framework to combat racism.
FinnishPariisissa järjestetään mikrobilääkeresistenssiä koskeva seminaari, ja Tšekki valmistelee puheenjohtajakauttaan varten konferenssia tästä aiheesta.
A workshop on anti-microbiological resistance is to be held in Paris and the Czech Presidency is preparing a conference on this subject.
FinnishTeknisen avun tiedonvaihtotoimia (Taiex) on toteutettu jo noin puolen vuoden ajan, ja alueen maille pidettiin asiasta seminaari viime syksynä.
   . The TAIEX operation has been up and running for about six months, and a seminar for the countries in the region was held last autumn.
FinnishSeminaari oli samalla vastaus vaatimuksiin, jotka esitetään Feiran Eurooppa-neuvostossa hyväksytyssä pienyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa.
It was also a response to the requirements of the Charter for Small Enterprises which was welcomed by the Feira European Council.
FinnishOlen parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että seminaari on erittäin ajankohtainen toimi ilmastonmuutosta koskevan tulevan järjestelmän selvittämiseksi.
I share Parliament's opinion that the seminar is a very timely step in working out the future arrangements with regard to climate change.
FinnishAiheesta pidettiin seminaari 24. ja 25. lokakuuta 1996 ja kumppanit ovat hyväksyneet sen johtopäätökset sellaisenaan 28. ja 29. marraskuuta 1996.
A seminar was held on that subject on 24 and 25 October 1996 and the conclusions of this seminar adopted as such by the partners on 28 and 29 November 1996.
FinnishTämän ensisijaisen hankkeen toteuttamisesta järjestetään Pariisissa 6. ja 7. heinäkuuta seminaari, johon osallistuu asiantuntijoita ja useita ministeritason henkilöitä.
Implementing this priority led to a seminar being held on 6 and 7 July in Paris, in which experts and several Ministers will take part.
FinnishMuutaman viikon kuluttua pidetään Leedsissä kansainvälinen seminaari, jossa tarkastellaan naisiin konfliktitilanteessa kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä asioita.
In just a few weeks' time an international seminar will take place in Leeds to look at issues of violence against women in conflict situations.
FinnishTiedän - ja on jo mainittukin - että komissiossa on parhaillaan käynnissä tekninen seminaari, jossa on osallistujia kaikkialta Euroopasta.
I know, and it has already been mentioned, that there is a technical workshop taking place in the Commission at this very moment, with participants from all over Europe.