"sementti" - Englanninkielinen käännös

FI

"sementti" englanniksi

EN
FI

sementti {substantiivi}

volume_up
sementti (myös: liima)
Sementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
Cement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
Meidän on käynnistettävä vuoropuhelu teräs-, sementti- ja paperiteollisuuden kanssa.
We will need to enter into dialogue with the steel, cement and paper industries.
Tällä alalla tärkein tarkistus liittyy siihen, kuinka meidän olisi suhtauduttava sementti- ja kalkkiteollisuuteen.
The most important amendment in this area concerns how we should deal with the cement and chalk industry.

Esimerkkejä "sementti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSementti- ja terästehtaita sekä muita yrityksiä odottaa tuotannon supistaminen.
Cement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
FinnishMeidän on käynnistettävä vuoropuhelu teräs-, sementti- ja paperiteollisuuden kanssa.
We will need to enter into dialogue with the steel, cement and paper industries.
FinnishTällä alalla tärkein tarkistus liittyy siihen, kuinka meidän olisi suhtauduttava sementti- ja kalkkiteollisuuteen.
The most important amendment in this area concerns how we should deal with the cement and chalk industry.
FinnishJos sementti sisältää huomattavia määriä kromi VI:ta, se saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita joutuessaan kosketuksiin käsien kanssa.
As far as cement is concerned, when it contains chromium VI in non-negligible quantities it can cause allergic reactions if it comes into contact with the hands.
FinnishMielestäni edut, joita ympäristö tarjoaa kansalaisille, ovat tärkeämpiä kuin tiili ja sementti, joiden alle koko Välimeren rannikko halutaan peittää.
I believe that the environmental interests of the citizens are more important than the interests of bricks and mortar, which want to cover the entire Mediterranean coast.
FinnishTällä tavalla sementti-, kemikaali- ja lasiteollisuuden kaltaisten alojen ei tarvitse sijoittaa tehtaitaan, työpaikkojaan ja hiilidioksidipäästöjään uudelleen muihin maailman osiin.
In this way, industries such as cement, chemicals and glass will not have to delocalise their factories, jobs and CO2 emissions to other parts of the world.
FinnishJärjestelmä kattaa esimerkiksi voimalaitokset, polttolaitokset ja öljynjalostamot, rauta- ja terästehtaat, sementti-, kalkki- ja tiilitehtaat sekä paperi-, sellu- ja kartonkitehtaat.
It covers installations such as power stations, combustion plants, oil refineries and iron and steel works, as well as factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board.