"selvyys" - Englanninkielinen käännös

FI

"selvyys" englanniksi

FI

selvyys {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "selvyys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTähän asiaan on saatava selvyys pian, ei kuukausien, vaan muutaman viikon sisällä.
We need this matter to be clarified, and soon; not in months, but in a few weeks.
FinnishArvoisa puhemies, meidän täytyy antaa tässä asiassa Turkille täysi selvyys.
Mr President, we are going to have to leave Turkey in no doubt about all this.
FinnishKun selvyys on saatu, myös varsinaisessa Kyproksen kysymyksessä edistytään selvästi.
For once that is done, much progress will also be made in relation to Cyprus itself.
FinnishOn myös todella saatava selvyys siihen, miten turvaväli on määriteltävä.
And clarity should finally be reached about what exactly constitutes a safe distance.
FinnishToivon, että moniin näistä kohdista saadaan selvyys hallitustenvälisessä konferenssissa.
I hope that many of these points will be clarified at the Intergovernmental Conference.
FinnishNyt ne ovat itsestään selvyys.
Do you remember there was a time when there were no safety belts, and now we take them for granted?
FinnishOlen siksi sitä mieltä, että oikeudellisesta asemasta on saatava selvyys.
In my view, therefore, this legal status needs to be clarified.
FinnishJoka tapauksessa hakijan on saatava nopeasti selvyys siitä, voiko hän jäädä Eurooppaan vai ei.
Whatever the case, they need to know as soon as possible whether they can remain in Europe.
FinnishKyse on oltava paljon ennemminkin siitä, että asiaan saadaan vihdoinkin selvyys.
What we should be doing, at last, is ensuring clarity.
FinnishUseimmat täällä puhuvat ikään kuin Islannin imaiseminen EU:n mustaan aukkoon olisi itsestään selvyys.
Most here talk as though Iceland being sucked into the Euro black hole is a done deal.
FinnishArvoisa komission jäsen, mitä aiotte tehdä, jotta tästä saadaan selvyys?
How do you intend to achieve this clarity, Commissioner?
FinnishKilpailusäännöistä on vallittava selvyys etenkin EU:n laajentumisen vuoksi.
It is particularly important for there to be clarity in relation to competition rules in view of EU enlargement.
FinnishSelvyys markkinoita vääristävistä tekijöistä edistää päästöoikeuksien markkinoiden tehokkuutta.
Clarity about factors that distort the market promotes the effectiveness of a market for emission rights.
FinnishTähän ongelmaan on saatava selvyys ja haluan kehottaa komissiota ottamaan sanktiot tarkastelun kohteeksi.
We must tackle this problem and I would like to invite the Commission to take a look at sanctions.
FinnishOikeudelliset kehykset ovat hyviä ja erittäin tärkeitä, ja oikeudellinen vakaus ja selvyys ovat hyviä asioita.
Legal frameworks are fine and are extremely important and legal stability and clarity are fine.
FinnishSelvyys, jonka se antaa molemminpuolisista velvollisuuksista, on vain hyväksi tehokkaalle yhteistyölle.
The precise definition of mutual obligations can only strengthen the effectiveness of that cooperation.
FinnishMielestäni on parempi ottaa poliittinen kannanotto vasta hetkellä, jolloin asiasta on suurempi selvyys.
I think it is much better to leave any political statements on this until the situation has become clearer.
FinnishKaiken kosmetiikkateollisuudelle myönnetyn lykkäyksen jälkeen on asiaan vihdoin saatava selvyys.
After all the respite which the cosmetics industry has been granted, we should clarify the matter once and for all.
FinnishHaluankin painokkaasti pyytää Slovakian viranomaisia lykkäämään laitoksen käyttöönottoa, kunnes asiaan on saatu selvyys.
I therefore beg the Slovak authorities to postpone the start-up as long as this uncertainty still exists.
FinnishEnsinnäkin heti Posei-ohjelmien hyväksymisen jälkeen heillä on selvyys vuosien 2007-2013 kokonaistalousarviosta.
Firstly, as soon as the POSEI programmes are approved they will have budget clarity for the full period of 2007-2013.