"selvennys" - Englanninkielinen käännös

FI

"selvennys" englanniksi

FI

selvennys {substantiivi}

volume_up
Sekin on myönteinen selvennys, mutta sanamuotoa voitaisiin täsmentää.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
Selvennys ei koske ainoastaan Irlantia vaan kaikkia jäsenvaltioita.
This clarification does not apply solely to Ireland, but to all the Member States.
Arvoisa puhemies, vain yksi aikataulua koskeva selvennys.
Mr President, I should just like to seek clarification on the timetable.
selvennys
volume_up
eclaircissement {subst.} [kirjaim.]

Esimerkkejä "selvennys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSelvennys ei koske ainoastaan Irlantia vaan kaikkia jäsenvaltioita.
This clarification does not apply solely to Ireland, but to all the Member States.
FinnishSekin on myönteinen selvennys, mutta sanamuotoa voitaisiin täsmentää.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
FinnishUskon, että jäsen Zorba on sitä mieltä, että tämä on järkevä selvennys.
I trust that Mrs Zorba will accept that this is a sensible clarification.
FinnishMielestäni tällä puitesopimuksella tarjottu selvennys hyödyttää molempia toimielimiä.
I believe that the clarification offered by this framework agreement is good for both institutions.
FinnishSe on selvennys. Sen halusin antaa täten yleisesti tiedoksi.
That has clarified the matter, and I wanted to pass on this explanation to the House.
FinnishMielestäni kyseessä on sanamuotoa koskeva selvennys, ja se otetaan sellaisena huomioon.
I believe it is a clarification with regard to the wording and as such it will be taken into account.
FinnishArvoisa puhemies, vain yksi aikataulua koskeva selvennys.
Mr President, I should just like to seek clarification on the timetable.
FinnishLisäksi on tärkeää, että mietintöön lisätään yksi selvennys.
It is also important to add one clarification to the report.
FinnishTämä selvennys tehdään kaikkien PASOK-puolueen Euroopan parlamentin jäsenten puolesta.
This explanation of vote is given on behalf of all Members belonging to PASOK ESP/GR - the Greek socialist parties.
FinnishMielestäni tämä on tärkeä selvennys, erityisesti Stevensin meille nyt tekemän huomautuksen valossa.
I think that is an important clarification, especially in relation to what Mr Stevens was just saying.
FinnishTämä ei ole mikään selvennys, vaan muutos sisältöön.
This is not a clarification. This is a change of the substance.
FinnishTämä selvennys riittää meille!
FinnishLopuksi vielä selvennys erityiskertomuksen osalta.
Finally, as concerns the special report, again a clarification.
FinnishEnsin on kuitenkin tarpeen selvennys, jonka me haluamme tehdä selväksi myös muuttamalla otsikkoa.
But let me make it clear right away that we also thought that a change in title was needed to make this clear.
FinnishMeistä tämä selvennys on ehdottomasti tarpeen, minkä takia jätimme asiaa koskevan tarkistuksen.
We believe that this clarification is absolutely necessary, and that is why we have tabled the relevant amendment.
FinnishTarkistusta 15 ei voida hyväksyä, koska sillä poistetaan neuvoston tekstiin sisältyvä hyödyllinen selvennys.
Amendment 15 is unacceptable, because it deletes a useful clarification contained in the Council text.
FinnishValiokunnissa pidettyjen äänestyksien ansiosta voitiin esittää muutama selvennys, ja mainitsen nyt joitakin niistä.
The votes in committee allowed a few clarifications to be made and I shall now cite some of these.
FinnishJotta tuo selvennys voitaisiin tehdä niin hyvin kuin osaamme, meidän olisi annettava tukemme etenkin tarkistukselle 53.
In order to do this to the best of our ability, we should support, in particular, Amendment 53.
FinnishKatson siksi, että tämä selvennys on tärkeä.
I therefore think that this clarification is an important one.
FinnishTämä selvennys toi iloa meidän kaikkien iltapäivään.
Your statement has cheered us all up this evening.