"Selvä se!" - Englanninkielinen käännös

FI

"Selvä se!" englanniksi

volume_up
Selvä se! {interjektio}
FI

Selvä se! {interjektio}

volume_up
Selvä se! (myös: Hyvä on!)

Esimerkkejä "Selvä se!"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
FinnishTämä on se selvä viesti, joka Euroopan unionin olisi välitettävä Venäjälle.
That is the clear message that the European Union should be sending to Russia.
FinnishSe oli selvä ja yksiselitteinen kannanotto uudistuksien puolesta, selvempää ei voi olla.
It was a clear and unambiguous creed of reform and could not have been clearer.
FinnishSe on selvä viesti siitä, että komissio on erityisen huolestunut nuorista.
This sends a clear signal that the Commission has a special concern for young people.
FinnishSe on selvä merkki siitä, kuinka tärkeänä puheenjohtajavaltio pitää tätä.
That is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
FinnishFrontexilla on selvä tehtävä: se suojelee rajojamme suojellakseen kansalaisiamme.
Frontex has a clear mission: to protect our borders in order to protect our fellow citizens.
FinnishSe olisi selvä viesti siitä, että jäsenvaltiot eivät hyväksy tapahtunutta.
That would send a clear message that Member States do not approve of what has happened.
FinnishTässä on selvä ristiriita, ja se ryhmän todellakin täytyy selvittää omassa keskuudessaan.
There is a clear contradiction here, and the group really must clarify its position.
FinnishParlamentti hyväksyi nämä yksinkertaisella enemmistöllä, mutta se oli selvä enemmistö.
Parliament approved them by a simple but, nevertheless, clear majority.
FinnishArvoisa komission jäsen, tämä asia voi olla teille selvä, mutta se on selvä myös meille.
Commissioner, the issue may be clear to you, but it is also clear to us.
FinnishJäsen Maes, viestinne on mielestäni täysin selvä, ja varmistamme, että se ymmärretään.
I think your message is loud and clear, Mrs Maes, and we will ensure that it is understood.
FinnishMielestäni vastaus tähänkin kysymykseen on varsin selvä, ainakin se oli selvä meille.
I think the answer is fairly clear here too, at least it was to us.
FinnishLuottamus ei ole mikään itsestään selvä asia, vaan se on ansaittava yhä uudelleen.
Confidence of this kind cannot be taken for granted but has to be justified over and over again.
FinnishPäämäärämme on yksinkertainen ja selvä. Se on avoimuuden parantaminen.
Our objective is simple and unequivocal - to improve transparency.
FinnishSe on selvä osoitus toimielinten välisestä yhteistyökulttuurista.
This demonstrates clearly that there is a culture of cooperation between the institutions.
FinnishYksi asia on melko selvä, nimittäin se, että eläinten terveys on yhteydessä elintarviketurvallisuuteen.
One thing is quite clear, namely that animal health equates with food safety.
FinnishMinun nähdäkseni se on selvä toissijaisuusperiaatteen loukkaus.
In my view, this is a clear violation of the principle of subsidiarity.
FinnishKanta on selvä, ja se on tuotu esiin aikaisemminkin.
This position is clear, and it is not the first time that it has been expressed.
FinnishJos lakiteksti ei ole itsessään tarpeeksi selvä, se on vastoin kaikkia avoimuuden sääntöjä.
It is contrary to all the rules of transparency if a legislative instrument cannot speak for itself.
FinnishTapa, jolla se aikoo ratkaista tuon kysymyksen, ei ole vielä aivan selvä, sitä se ei ole vielä keksinyt.
How it intends to solve this problem, it does not yet know, that is not yet understood.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Selvä se!" englanniksi

se
se pronomini
English
selvä adjektiivi
selvä interjektio