"selkkaus" - Englanninkielinen käännös

FI

"selkkaus" englanniksi

FI

selkkaus {substantiivi}

volume_up
Olenkin nyt tyytyväinen siitä, että tämä selkkaus ratkaistiin neuvottelemalla.
Today I am happy that this conflict was resolved around the negotiating table.
Uusia sukupolvia varttuu, ja selkkaus jatkuu ja muuttuu jopa pahemmaksi.
New generations are growing up, and the conflict goes on and is even getting worse.
Arvoisa puhemies, ingusien ja Pohjois-Ossetian selkkaus on konflikti, joka usein unohdetaan.
Mr President, the Ingushetia/North Ossetia conflict is a forgotten conflict.
selkkaus (myös: asia, syrjähyppy, esine)
Tämä on todella epärehellistä, sillä selkkaus koskee selvästi koko EU:ta.
This is all the more dishonest, since the affair quite clearly also has an EU dimension.
Viisi vuotta sitten jokainen ajatteli, että Taiwanin ja Kiinan välille syttyy väistämättä selkkaus, mitä ei kuitenkaan tapahtunut.
Five years ago, everyone thought it inevitable that there would be a confrontation between Taiwan and China, which is not the case.
Kun tuhannet ja tuhannet sudanilaissotilaat lähestyvät aluetta kuorma-autoin, pommein ja asein, tilanne kiristyy vaarallista vauhtia ja uhkana on laajamittainen aseellinen selkkaus.
Tension is building up very seriously and a large-scale military confrontation is threatened, as thousands and thousands of Sudanese troops are now moving into the region with trucks, bombs and guns.
Selkkaus, jonka uhriksi kreikkalaisvähemmistö joutui, on vain yksi monista, joita Albaniassa tapahtuu päivittäin.
The attacks on the Greek minority were just one in a series of incidents which occur in Albania on a daily basis.
selkkaus (myös: yhteenotto, konflikti)

Esimerkkejä "selkkaus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlenkin nyt tyytyväinen siitä, että tämä selkkaus ratkaistiin neuvottelemalla.
Today I am happy that this conflict was resolved around the negotiating table.
FinnishUusia sukupolvia varttuu, ja selkkaus jatkuu ja muuttuu jopa pahemmaksi.
New generations are growing up, and the conflict goes on and is even getting worse.
FinnishTämä on todella epärehellistä, sillä selkkaus koskee selvästi koko EU:ta.
This is all the more dishonest, since the affair quite clearly also has an EU dimension.
FinnishTämä selkkaus on ratkaistava sekä Turkin että Kyproksen kannalta myönteisellä tavalla.
This conflict must be resolved in a manner that is favourable for both Turkey and Cyprus.
FinnishArvoisa puhemies, ingusien ja Pohjois-Ossetian selkkaus on konflikti, joka usein unohdetaan.
Mr President, the Ingushetia/North Ossetia conflict is a forgotten conflict.
FinnishSelkkaus voidaan kuitenkin ratkaista ainoastaan neuvotteluteitse.
However, the solution can only be a negotiated settlement of the conflict.
FinnishPohjoisessa tilanne on epävakaa, ja sitä ruokkii aseellinen selkkaus houthi-kapinallisten kanssa.
There is instability in the north, fuelled by armed conflict with the Houthi rebels.
FinnishSiksi on ehdottoman tärkeää lopettaa selkkaus välittömästi, mutta Gaddafi ei saa hallita.
It is therefore imperative that the conflict ends immediately, but Gaddafi must not prevail.
FinnishMeillä on nyt tilaisuus ratkaista pysyvästi tämä Itä-Timorin pitkällinen selkkaus.
We now have an opportunity to arrive at a durable solution to this lingering conflict in East Timor.
FinnishKuten aivan oikeutetusti on korostettu, tämä selkkaus on itse asiassa jatkunut jo yli sata vuotta.
This conflict, as has been rightly emphasised, in fact has a history of over a century.
FinnishTämä selkkaus aiheuttaa Irlannin taloudelle 10 miljoonan punnan vahingot päivässä kaupankäynnin menetyksenä.
This dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, olisi hienoa, jos voisimme olettaa, että selkkaus selviäisi itsestään ajan myötä.
(PL) Mr President, hopefully we might expect that with time the conflict will sort itself out.
FinnishJos selkkaus jatkuu, on määrättävä seuraamuksia.
If the conflict continues, the time will have to come for sanctions.
FinnishAlueella tapahtuva selkkaus on kaikkein julmin ja häikäilemättömin sitten toisen maailmansodan.
The conflict in the area is the most cruel and barbarous to have occurred since the end of the Second World War.
FinnishPitkittynyt selkkaus aiheuttaa valtavaa humanitaarista tuhoa Libyan rajojen sisäpuolella ja Libyan rajoilla.
The protracted conflict is causing a great humanitarian disaster inside and along the Libyan borders.
FinnishSisäinen selkkaus jatkuu edelleen lukuisista ponnisteluista ja merkittävästä kansainvälisestä tuesta huolimatta.
The internal conflict is still continuing, despite many efforts and substantial international aid.
FinnishAseellinen selkkaus Pohjois-Kivun maakunnassa on jatkunut vaihtelevalla voimakkuudella viimeiset kymmenen vuotta.
Armed conflict in North Kivu province has continued with variable intensity for the last 10 years.
FinnishMitä tulee humanitaariseen tilanteeseen, sotilaallinen selkkaus vaikuttaa siihen tietenkin hyvin vahingollisesti.
As for the humanitarian situation, the military conflict is obviously having a serious impact here.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, Sri Lankan selkkaus saattaa olla ohi, mutta monet kysymykset jäävät yhä avoimiksi.
author. - Mr President, the conflict in Sri Lanka may be over, but many questions remain unanswered.
Finnishenian selkkaus on tietenkin suuri ongelma.
The Chechnya conflict is of course a major problem.