"selkeästi" - Englanninkielinen käännös

FI

"selkeästi" englanniksi

FI

selkeästi {adverbi}

volume_up
selkeästi (myös: selvästi, epäilemättä)
Viimeisimmässä Lontoon huippukokouksessa parlamentin kanta selkeästi sivuutettiin.
At the latest London summit, Parliament’s position was clearly ignored.
Kertomuksessa kartoitetaan myös selkeästi tulevaisuudessa toteutettavia toimia.
This said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
Tälle tietosuojaa koskevalle puitesopimukselle on selkeästi kiireellinen tarve.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Meidän on todettava ääneen ja selkeästi, että epäilijät ovat väärässä.
We have to say loud and clear that the doubters are wrong.
Haluamme, että tämä sanoma kuuluu lujaa ja selkeästi kaikkiin laajentumisen ehdokasvaltioihin.
We want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
Aion jatkossakin ilmaista mielipiteeni avoimesti ja selkeästi.
I will continue to voice my opinions loud and clear.

Esimerkkejä "selkeästi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos elintarvikkeet merkittäisiin selkeästi, tämä teollisuus katoaisi vähitellen.
If the substance were labelled explicitly, this industry would die a slow death.
FinnishValiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
FinnishMeidän on koottava voimamme ja tarjottava selkeästi laajaa kansainvälistä apua.
We need to come together with a clear offer of massive international assistance.
FinnishToinen asia, joka meidän on selkeästi ymmärrettävä, on tilanne, jossa nyt olemme.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
FinnishTälle tietosuojaa koskevalle puitesopimukselle on selkeästi kiireellinen tarve.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
FinnishEnsinnäkin, maahanmuuttoa koskevassa asiassa, Libya on selkeästi kauttakulkumaa.
First of all, in the matter of immigration, Libya is clearly a transit country.
FinnishTämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidän on sitä tuettava.
That is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
FinnishEuroopan työmarkkinastrategiassa on selkeästi otettava tämä näkökohta huomioon.
The European labour market strategy clearly has to take this aspect into account.
FinnishArvoisa puhemies, komissio on mielestäni jo selkeästi ilmaissut kantansa asiassa.
Mr President, I believe that we have already set out very clearly our position.
FinnishOlemme sanoneet selkeästi, että se on siviilivalvonnan alainen siviiliohjelma.
We have clearly stated that this is a civilian programme under civilian control.
FinnishTämä epäselvä logiikka käy selkeästi esiin, kun tarkastellaan kahdenlaisia lukuja.
This incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
FinnishKertomuksessa kartoitetaan myös selkeästi tulevaisuudessa toteutettavia toimia.
This said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
FinnishKyse on vähemmistön loukkaamisen lisäksi selkeästi ihmisoikeuksien loukkaamisesta.
The facts show clear violation of not only minority but also basic human rights.
FinnishNäin ollen on määriteltävä selkeästi, mitä voidaan ja mitä ei voida patentoida.
Accordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
FinnishToiseksi kyseisellä asetuksella parannetaan selkeästi tähänastista käytäntöä.
Secondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
FinnishOn erittäin hyvä, että otamme selkeästi kantaa passiivista tupakointia vastaan.
It is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
FinnishPidämme erittäin tärkeänä sitä, että komissio selittää nämä ongelmat selkeästi.
We set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
FinnishTämä osoittaa mielestäni jälleen kerran selkeästi, mitkä ovat painopistealoja.
I think this shows very clearly, yet again, where the priorities are being set.
FinnishNäin sekä neuvosto että komissio ymmärtävät selkeästi, mitä sopimuksessa sanotaan.
This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
FinnishSanon tämän nyt teille selkeästi. Teemme tässä saman virheen kuin toukokuussa.
Well, I can tell you this much: we are repeating the same mistake we made in May.