"selkä seinää vasten" - Englanninkielinen käännös

FI

"selkä seinää vasten" englanniksi

EN
FI

selkä seinää vasten {adverbi}

volume_up
selkä seinää vasten (myös: ahdistettuna nurkkaan, kurissa)

Esimerkkejä "selkä seinää vasten"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme selkä seinää vasten, mutta valmistelukunta kuitenkin vaikenee.
We in Europe have our backs against the wall. The Convention, however, is silent.
FinnishSeisotte selkä seinää vasten, ja teitä osoitetaan pistoolilla rintaan.
You are standing with your back to the wall and with a pistol pointing at your chest.
FinnishTämä tarkoittaa, että presidentti seisoo nyt selkä seinää vasten.
This means that the President now has his back against the wall.
FinnishEmme seiso selkä seinää vasten, vaan voimme päästä asiassa eteenpäin.
Our backs are not against the wall. There is a way forward.
FinnishEilen tosin hyväksyttiin vankka päätöslauselma, jossa nykyinen komissio asetettiin selkä seinää vasten.
Admittedly, we had a sound resolution yesterday which puts the present Commission under the gun.
FinnishUnioni oli yksinkertaisesti selkä seinää vasten; se oli tosiasiassa yksinkertaisesti toimintakyvytön.
It was the fact that this Union was up against a brick wall; the fact that it was, quite simply, impotent.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Andreas Schwabia hänen omistautumisestaan, koska hän joutui kolmikantaneuvotteluissa selkä seinää vasten.
(NL) Madam President, I should like to thank Mr Schwab for his commitment, as he was simply left with his back to the wall at the trialogue.
FinnishMielestäni on myös harmillista, että neuvosto asettaa meidät joka kerralla selkä seinää vasten, ja meidän on vain siedettävä se, vaikka emme pitäisikään siitä.
I also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.
FinnishSanon nyt ihan avoimesti, että tällä hetkellä tämä on ainut mahdollinen toimintatapa, sillä neuvosto on asettanut meidät selkä seinää vasten.
At the moment - and I will be quite open about this - this is our only possible course of action because the Council actually has our backs up against a wall.
FinnishNuori maanviljelijä, joka on sijoittanut juuri sekayritykseen, jossa harjoitetaan nautalihakarjan kasvatusta ja maanviljelyä, on nykyisessä tilanteessa selkä seinää vasten.
A young farmer who has invested in a mixed operation, combining stock and arable farming, has his back to the wall as things stand at present.
FinnishVastauksena on oltava pikemminkin toimielinten välisen sopimuksen tarkistaminen kuin rahoitussääntöjen reikien paikkaaminen joka vuosi selkä seinää vasten.
The response must be an agreement to revise the Interinstitutional Agreement rather than patching up edges of the financial rules every year when our backs are to the wall.
FinnishEstämällä rahoitusteollisuuden pyynnöt Euroopan parlamentti voi asettaa veroparatiiseiksi muuttuneet jäsenvaltiot selkä seinää vasten.
By blocking the demands of the financial industry, the European Parliament has the means to ensure that countries which have been turned into tax havens end up with their back against the wall.
FinnishKun Santerin komissio kaatui 5 vuotta sitten, suurin osa meistä sosiaalidemokraateista joutui selkä seinää vasten puolustaessaan jossakin määrin sellaista, jota oli mahdoton puolustaa.
When the Santer Commission fell 5 years ago, most of us Socialists allowed ourselves to be pushed up against a wall by, to some extent, defending the indefensible.
FinnishNiin sanoakseni selkä seinää vasten suostuimme maksujen tasoon, joka ei kata tarpeitamme vuonna 2005, kuten menotasosta on jo voitu selvästi päätellä tänä vuonna.
With our backs to the wall, so to speak, we agreed to a level of payments that falls short of our needs in 2005, as has already become clear from the level of expenditure so far this year.
FinnishJotkin seikat antavat minulle kuitenkin aihetta kuvitella, että jos valtiot joutuvat selkä seinää vasten, ne eivät voi loputtomasti pitää itsepintaisesti kiinni näistä kannoista.
However, certain facts lead me to believe that once we get them with their backs to the wall, the Member States will not be able to continue to take this position indefinitely.
FinnishHoover siirtyi Englantiin, koska siellä seisottiin selkä seinää vasten ja hyväksyttiin normaalia alhaisemmat palkat ja sosiaaliset edut, jotka olivat paljon huonommat kuin muualla Englannissa.
Hoover moved to England because that particular area had its back to the wall and accepted below-normal wages and much poorer social conditions than in the rest of the country.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "selkä seinää vasten" englanniksi

vasten prepositio
English
selkä substantiivi