FI

selittävä {adjektiivi}

volume_up
selittävä (myös: kuvaava)
Intian selittävä puhe sen kieltäytyessä allekirjoittamasta CTBT-sopimusta oli jo paljonpuhuva ja merkki siitä, mitä tuleman pitää.
India's explanatory speech when it refused to sign the CTBT was significant and premonitory.

Esimerkkejä "selittävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAlussa nimittäin oli kysymystä selittävä osa, joka esitettiin ilmoituksen omaisesti.
What has happened is that firstly there was an explanation of the question in the form of a declaration.
FinnishTämän vuoksi meillä olisi oltava käyttöoikeussopimuksia koskeva laki eikä ainoastaan selittävä tiedonanto.
Therefore, we should have a law on these concessions and not a mere interpretative communication.
FinnishIntian selittävä puhe sen kieltäytyessä allekirjoittamasta CTBT-sopimusta oli jo paljonpuhuva ja merkki siitä, mitä tuleman pitää.
India's explanatory speech when it refused to sign the CTBT was significant and premonitory.
FinnishTämä voitaisiin tehdä helposti ja nopeasti antamalla selittävä tiedonanto, josta yhteisö ja komissio yksin vastaisivat.
This could be done easily and quickly, by means of an interpretative communication, under the Community's and the Commission's sole responsibility.
FinnishSelittävä tiedonanto on sopivin tapa kertoa, miten julkisia hankintasopimuksia sääteleviä sääntöjä sovelletaan yksityisten kumppanien valintaan näissä yhteistyösopimuksissa.
An interpretative communication is the most suitable means of explaining the way in which the rules regulating public contracts apply to the selection of private partners for these partnerships.
FinnishJoidenkin ilmaisunvapauden suojelusta annettujen säännösten selittävä luonne ei riitä: ehdotuksen täytäntöönpano määrittyy ehdotuksen määritelmien takana olevan ajatuksen perusteella.
The declaratory nature of some of the provisions on the protection of freedom of expression is not enough: what determines the implementation of the proposal is the thinking behind its definitions.