"selittämättömästi" - Englanninkielinen käännös

FI

"selittämättömästi" englanniksi

FI

selittämättömästi {adverbi}

volume_up
selittämättömästi (myös: arvoituksellisesti)
selittämättömästi (myös: hämmästyttävästi)

Esimerkkejä "selittämättömästi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYhdysvalloissa on selittämättömästi kuollut kahden viime vuoden aikana kolmannes mehiläisistä.
For the last two years running a third of honey bees in the USA have mysteriously died.
FinnishMeillä oli yhteinen tarkistus, joka selittämättömästi poistettiin.
We had a joint amendment which was inexplicably rejected.
FinnishYhteispelillä sosialistiryhmän kanssa komissio selittämättömästi aiheutti viime joulukuussa tämän viikon kriisin itse itselleen.
In collusion with the Socialist Group, the Commission inexplicably last December drew this week's crisis upon itself.
FinnishSelittämättömästi, tähän mennessä, siitä lähtien kun koheesiorahasto on otettu käyttöön, koskaan tätä rahoitusmuotoa ei ole käytetty Azorien hyväksi.
Inexplicably, to date, since the Cohesion Fund was launched, it has never been used for the Azores.
FinnishEuroopan tason poliittiset puolueet ovat selittämättömästi epäonnistuneet vahvistumaan samassa suhteessa ja yhtä nopeasti kuin Euroopan parlamentti.
The European political parties have, inexplicably, failed to become stronger in proportion to, and at the same pace as, the European Parliament.