FI

sekoittaminen {substantiivi}

volume_up
sekoittaminen
Eurooppalaisten ja tuotujen viinien sekoittaminen ei myöskään tule kysymykseen.
Blending European and imported wines is also out of the question.
EU:n on valittava sekä bensiinin että dieselpolttoaineiden pakollinen sekoittaminen.
Europe needs to opt for compulsory blending of both petrol and diesel fuels.
Arvoisa komission jäsen, on ratkaisevan tärkeää, että viinien sekoittaminen kielletään 7. kesäkuuta mennessä.
Commissioner, it is vital to prohibit blending before 7 June.
sekoittaminen
Lisää satunnaisia kappaleita kirjastosta luetteloruutuun napsauttamalla luetteloruudun Musiikin sekoittaminen -linkkiä.
In the List pane, click the Shuffle music link to add a shuffled set of songs from your library to the List pane.
Lisätietoja kohteiden sekoittamisesta ja toistamisesta uudelleen on ohjeaiheessa Kohteiden sekoittaminen ja toistaminen uudelleen Windows Media Playerissa.
For more information about shuffling and repeating items, see Shuffle and repeat items in Windows Media Player.
sekoittaminen (myös: vankila, hämmentäminen)

Esimerkkejä "sekoittaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHylätään itsevaltiuden sekoittaminen ja hallitaan älykkyydellä ja korporatismilla!
Scrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
FinnishKolmen tavoitteen sekoittaminen samaan direktiiviin on aina monimutkaista.
Combining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
FinnishEU:n on valittava sekä bensiinin että dieselpolttoaineiden pakollinen sekoittaminen.
Europe needs to opt for compulsory blending of both petrol and diesel fuels.
FinnishKiellettyjen GMO-tuotteiden jäämien mukaan sekoittaminen on tietenkin kiellettyä.
The addition of remains from proscribed GM products must naturally also not be allowed.
FinnishEurooppalaisten ja tuotujen viinien sekoittaminen ei myöskään tule kysymykseen.
Blending European and imported wines is also out of the question.
FinnishKukaan ei voi tehdä kaikkea eikä ajatusten sekoittaminen lisää tehokkuutta.
You cannot be everything to everybody and confusion of the mind is not a recipe for efficiency.
FinnishKaikenlainen sekoittaminen on yksinkertaisesti kiellettävä Euroopassa, erityisesti Ranskassa.
What we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.
FinnishTällainen toimintojen kritiikitön sekoittaminen ei kuitenkaan ole toivottavaa.
I have no wish to make any false assumptions. Nonetheless, blurring responsibilities in this way is most undesirable.
FinnishNiiden sekoittaminen on alistumista kansankiihotukseen.
To confuse them would be to give way to populist rhetoric.
FinnishTupakoinnin yhdistäminen tupakanviljelyyn on sama asia kuin viinintuotannon ja alkoholismin sekoittaminen.
Associating smoking with tobacco growing is like confusing our famous wine production with alcoholism.
FinnishArvoisa komission jäsen, on ratkaisevan tärkeää, että viinien sekoittaminen kielletään 7. kesäkuuta mennessä.
Commissioner, it is vital to prohibit blending before 7 June.
FinnishYksi niistä virheistä, joita Euroopan unionissa tehdään, on "yhteistyön" sekoittaminen "ylikansallisuuteen".
One of the errors we make in the European Union is to confuse 'cooperation' with 'supranationalism'.
FinnishViinien sekoittaminen ei ole enologinen käytäntö.
We believe that mixing wines is not an oenological procedure.
FinnishTurvapaikanhakijoiden sekoittaminen laittomiin maahanmuuttajiin on ristiriidassa pakolaisia koskevan yleissopimuksen kanssa.
To confuse asylum seekers with illegal immigrants contravenes the Convention on Refugees.
FinnishOluenpanijoiden ja siideriteollisuuden toimijoiden sekoittaminen voi haitata koko viininviljelyn alaa.
Brewers' and cider producers' attempts to amalgamate these products could harm the whole of the wine-producing sector.
FinnishMyös tässä on vaarana asioiden sekoittaminen.
FinnishKulttuurin sekoittaminen liberaalisten talousjärjestelmien ja sosialismin konflikteihin ei mielestäni ole sopivaa.
To introduce culture into the conflict between liberal economic systems and socialism is not, in my view, relevant.
FinnishLisää satunnaisia kappaleita kirjastosta luetteloruutuun napsauttamalla luetteloruudun Musiikin sekoittaminen -linkkiä.
In the List pane, click the Shuffle music link to add a shuffled set of songs from your library to the List pane.
FinnishVastaavasti potilaiden ja terveydenhoitoalalla työskentelevien naisten sekoittaminen toisiinsa ilmentää sopimatonta ajattelutapaa.
Similarly, the confusion between patients and women in the health service is entirely misplaced ideology.
FinnishKaikenlainen mainittujen toimivaltojen ylikansallistaminen tai sekoittaminen olisi kielteistä työmme tulevaisuutta ajatellen.
Any fundamental altering or mingling of those competences would be very detrimental to the future of our work.