"sekoittaa keskenään" - Englanninkielinen käännös

FI

"sekoittaa keskenään" englanniksi

FI

sekoittaa keskenään {verbi}

volume_up
sekoittaa keskenään (myös: transponoida, Vaihtaa paikkaa)

Esimerkkejä "sekoittaa keskenään"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällainen sopimus sekoittaa keskenään viattomat kansalaiset ja mahdolliset syylliset.
Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
FinnishAsioita ei pidä sekoittaa keskenään.
This is what today’s debate is about and we must not confuse the issues.
FinnishKolmea eri kysymystä ei saada sekoittaa keskenään niin kuin nyt on tapahtunut.
Three different issues must not then be mixed up, as has now happened.
FinnishNykyisten tarjoajien ja uusien tulokkaiden pyynnöt on välttämätöntä sekoittaa hyvin keskenään.
A good mixture of applications of current providers and newcomers is essential.
FinnishJokaiselle on oltava selvää, että syytä ja seurausta ei tule sekoittaa keskenään.
It must be clear to all that we must not confuse cause and effect.
FinnishSitä ei osoiteta parlamentille, vaan komissiolle, eikä meidän pidä sekoittaa niitä keskenään.
It is not addressed to Parliament but to the Commission and we should not confuse them.
FinnishEn halua, että parlamentti sekoittaa nämä kaksi keskenään, joten pyydän, että asia korjataan.
I would not like this House to confuse the two so I move that correction.
FinnishKyse on täysin eri käsitteistä, joita ei sovi sekoittaa keskenään.
These are completely different concepts that should not be confused.
FinnishEi ole oikein sekoittaa keskenään rasismia ja niin kutsuttua homofobiaa ja islaminvastaisuutta.
It is not right to throw racism and so-called homophobia and Islamophobia into the same pot.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänä iltana kahdesta asiasta, joita ei pidä sekoittaa keskenään.
Mr Speaker, we are discussing two issues here tonight, and they should not be mixed together.
FinnishTavoitteita ja keinoja ei ylipäätään pidä sekoittaa keskenään.
In short, we must not confuse the end with the means.
FinnishHerra Fabre-Aubrespy, asioita ei tule sekoittaa keskenään.
Mr Fabre-Aubrespy, you must not mix up different issues.
FinnishTässä meidän on tehtävä ero kuluttajaluottojen ja mikroluottojen välillä, sillä niitä ei pidä sekoittaa keskenään.
Here we need to distinguish between consumer credit and micro-credit, for the two should not be confused.
FinnishSen sijaan hän ei saa sekoittaa näitä kahta asiaa keskenään.
FinnishEi pidä sekoittaa eri tyyppisiä rahastoja keskenään.
FinnishHerra de Silguy on pohjimmiltaan vähän samanlainen kuin afrikkalaiset, hän sekoittaa keskenään äännekuvan ja tarkoitteen.
Basically, Mr de Silguy is a little bit like the Africans: he confuses the symbol and the symbolized.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, jokainen puheenjohtajavaltio on vaarassa sekoittaa keskenään kansalliset ja eurooppalaiset edut.
Mr President-in-Office, every presidency runs the risk of confusing national and European interests.
FinnishMinä kuulun Lega Nordiin, en Haiderin liikkeeseen, enkä siis ymmärrä, miksi nämä pitää sekoittaa keskenään.
I belong to the Lega Nord, not to Mr Haider' s movement, and I therefore fail to understand why the two should be confused.
FinnishKahta asiaa ei saa sekoittaa keskenään.
FinnishKehitystä ja maataloustuotteiden merkittävien vientimaiden etujen yksipuolista ajamista ei pidä sekoittaa keskenään.
Development should not be confused with the single-sided advancement of the interests of large agricultural exporters.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sekoittaa keskenään" englanniksi

keskenään pronomini
English
sekoittaa verbi