"seitsemäntoista" - Englanninkielinen käännös

FI

"seitsemäntoista" englanniksi

FI

seitsemäntoista {numeraali}

volume_up
seitsemäntoista
Seitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
Heistä vain yksi oli nainen ja seitsemäntoista miestä.
Of them, just one was a woman and seventeen were men.
Seitsemäntoista vuotta parlamentti on keskustellut ja laatinut asiakirjoja ihmiskaupasta.
Seventeen years: that is the same length of time that this Parliament has been debating and producing papers on the issue of trafficking.

Esimerkkejä "seitsemäntoista"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSeitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
FinnishJoulukuun 3. päivänä 2008 seitsemäntoista venäläistä ihmisoikeusryhmää lähetti EU:lle yhteisen julkilausuman.
On 3 December 2008, 17 Russian human rights groups sent a joint statement to the EU.
FinnishHeistä vain yksi oli nainen ja seitsemäntoista miestä.
Of them, just one was a woman and seventeen were men.
FinnishSeitsemäntoista tuhatta merkitsee itse asiassa kolmasosaa kaikista vuoden aikana Euroopassa ostettavista linja-autoista.
Seventeen thousand is, in actual fact, a third of all the buses purchased in any one year in Europe.
FinnishSeitsemäntoista vuotta parlamentti on keskustellut ja laatinut asiakirjoja ihmiskaupasta.
Seventeen years: that is the same length of time that this Parliament has been debating and producing papers on the issue of trafficking.
FinnishNämä seitsemäntoista maata muodostavat euroalueen.
FinnishSiksi kannatan muutosesitystä seitsemäntoista.
FinnishSeitsemäntoista kapteenia Euroopassa sekä yhtä monta perämiestä, 17 talousarviota, 17 joukkovelkakirjamarkkinaa ja yksi yhteinen raha.
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.
FinnishSeitsemäntoista, ei 171 artiklaa!
FinnishNykyisin Euroopassa toimii seitsemäntoista tällaista keskusta toteuttamassa käytännössä toimintamallejamme, ja jäsen Navarro on oikeassa tuodessaan esiin tätä työtä.
There are currently 17 of these centres operating within Europe to pass on our policies, and Mr Navarro was quite right to draw attention to all these efforts.
FinnishSeitsemäntoista vuotta myöhemmin Eurooppa-neuvosto kehottaa tekemään asiasta poliittisen sopimuksen tämän vuoden kesäkuuhun mennessä, joten olemme pääsemässä lähemmäksi tavoitetta.
Seventeen years later, with the European Council calling for adoption of the political agreement by June of this year, we are getting closer to the target.
FinnishMukana on myös seitsemäntoista afrikkalaista valtioiden tai hallitusten päämiestä, lukemattomia ministereitä, asiantuntijoita, Mark Malloch Brown YK:n kehitysohjelmasta (UNDP) ja useita muita.
Seventeen African Heads of State or Government, countless ministers, experts, Mark Malloch Brown from the UNDP and others will also be present.