"saumaton" - Englanninkielinen käännös

FI

"saumaton" englanniksi

FI

saumaton {adjektiivi}

volume_up
saumaton
Sony VAIO Tap 20:n mullistava saumaton jalusta antaa täydellisen liikkuvuuden 15–90 asteen kulmassa, joten voit mukauttaa kulman parhaiten tarpeisiisi sopivaksi.
The revolutionary seamless stand on the Sony VAIO Tap 20 gives you a full range of movement from 15–90 degrees so you can customize the angle to best fit your needs.
Kolmanneksi juuri sen vuoksi, että saumaton siirtyminen käytöstä toiseen on mahdollista, Amerikan yhdysvallat on rikkomuksellaan antanut esimerkin vielä yhdestä syystä.
Thirdly, it is precisely because of the seamless transition from one use to another that the United States of America has, by its misconduct, given rise to yet another example.

Esimerkkejä "saumaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSivustojen sisältö hahmonnetaan jatkuvasti, joten käyttökokemus on saumaton.
Content on the sites is rendered continuously, providing a fluid experience.
FinnishJäsenvaltioiden on varmistettava saumaton siirtyminen analogisesta järjestelmästä digitaaliseen järjestelmään.
What the Member States have to do is to guarantee the smooth transition from the analogue system to the digital one.
FinnishTämä oli ainoa keino mahdollistaa maaseudun kehittämisohjelmien saumaton jatkuminen uudella ohjelmointikaudella.
This was the only way to make it possible for the rural development programmes to continue seamlessly in the new planning period.
FinnishTyön jatkuvuuden säilyttämiseksi on erityisen tärkeää turvata saumaton siirtyminen puheenjohtajakaudesta toiseen.
It is especially important to ensure a smooth transition between individual presidencies so that continuity of work is maintained.
FinnishJoka tapauksessa on myös samalla myönnettävä, että 25 jäsenvaltion Eurooppa ei voi olla saumaton ja että sen on noudatettava vaihtuvan geometrian mallia.
In any case, we have to accept that a Europe with 25 members cannot be monolithic and must obey the model of variable geometry.
FinnishSony VAIO Tap 20:n mullistava saumaton jalusta antaa täydellisen liikkuvuuden 15–90 asteen kulmassa, joten voit mukauttaa kulman parhaiten tarpeisiisi sopivaksi.
The revolutionary seamless stand on the Sony VAIO Tap 20 gives you a full range of movement from 15–90 degrees so you can customize the angle to best fit your needs.
FinnishKumppanuuden henki, saumaton yhteistyömme ja yhteisymmärryksemme tekstistä tarkoittavat sitä, että jos nämä olisivat olympialaiset, meidän olisi jaettava kultamitali.
Our spirit of partnership, our faultless cooperation and our consensus on the text mean that, today, if this were an Olympic competition, we would have to share the gold medal.
FinnishKolmanneksi juuri sen vuoksi, että saumaton siirtyminen käytöstä toiseen on mahdollista, Amerikan yhdysvallat on rikkomuksellaan antanut esimerkin vielä yhdestä syystä.
Thirdly, it is precisely because of the seamless transition from one use to another that the United States of America has, by its misconduct, given rise to yet another example.