FI

satu {substantiivi}

volume_up
Tästä tulikin mieleeni satu sokeaa kantavasta rammasta.
It was criticised as duplicating the American GPS, but that made me think of the fable of the blind man and the paralytic.
Tämä on satu, todellisuus on jokseenkin toisenlainen.
This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
Tässä mietinnössä kerrottu satu ei vakuuttaisi edes lasta siitä, että Yhdysvallat on ainoa valtio, joka tukee lentoyhtiöitään.
The fairy tale told in this report would not even convince a child that the United States is the only country to subsidise its airlines.
satu (myös: tarina)
Tämä on satu, todellisuus on jokseenkin toisenlainen.
This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
Tässä mietinnössä kerrottu satu ei vakuuttaisi edes lasta siitä, että Yhdysvallat on ainoa valtio, joka tukee lentoyhtiöitään.
The fairy tale told in this report would not even convince a child that the United States is the only country to subsidise its airlines.

Esimerkkejä "satu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMitä voimme tehdä sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa enää satu?
What can we do to ensure that such an incident never happens again?
FinnishTeollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen Satu Hassi mainitsi jo useita esimerkkejä.
Satu Hassu from the Committee on Industry, Research and Energy has already cited various examples.
FinnishSatu Hassi ja monet muut ovat pyytäneet EU:n johtajuutta.
Mrs Hassi and many others have called for the EU's leadership.
FinnishMaanviljelijöillä ei tietenkään ole oikeutta samankaltaiseen anteliaisuuteen, elleivät satu olemaan turkkilaisia.
Of course, the farmers are not entitled to the same largesse, unless they move to Turkey.
FinnishTämä on satu, todellisuus on jokseenkin toisenlainen.
This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
Finnish. - (EN) Äänestin Satu Hassin mietintöä vastaan.
FinnishKiitokset Satu Hassille ja varjoesittelijöille.
My compliments to Satu Hassi and the shadow rapporteurs.
FinnishEsittelijät Avril Doyle ja Satu Hassi ovat täällä meidän seurassamme tai niin ainakin luulin; näen ainakin Satu Hassin.
The rapporteurs Mrs Doyle and Mrs Hassi are here with us, or so I assumed; at least I can see Mrs Hassi.
FinnishLopuksi totean, että olen pannut merkille Satu Hassin päätöslauselmassa esitetyt suositukset ja ehdotukset.
Finally, I would also like to say that I have taken note of the recommendations and suggestions made in Mrs Hassi's resolution.
FinnishJos ette satu tietämään, mitä hypomania on, se on kuin villiintynyt kone, kuin Ferrarin moottori, ilman jarruja.
Now if you don't know what hypomania is, it's like an engine that's out of control, maybe a Ferrari engine, with no breaks.
FinnishKoska he eivät tietenkään kerro, miten se tehdään, jos sen haluaa tehdä itse, eikä satu omistamaan sulattoa.
Because, of course, they don't actually tell you how to do it if you want to do it yourself and you don't have a smelting plant.
FinnishArvoisa puhemies, Satu Hassi on oikeassa.
Chairman of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. - (DE) Mr President, yes, Mrs Hassi is right.
FinnishSatu Hassi mainitsi juuri 40 prosenttia.
FinnishViimeksi mainitun ryhmän kieltä ei vieläkään tunnusteta EU:ssa, ellei se satu olemaan naapurivaltion kieli.
The language of this latter group is still not being recognised within the EU, unless it happens to be the same of that of the neighbouring country.
FinnishTässä mietinnössä kerrottu satu ei vakuuttaisi edes lasta siitä, että Yhdysvallat on ainoa valtio, joka tukee lentoyhtiöitään.
The fairy tale told in this report would not even convince a child that the United States is the only country to subsidise its airlines.
FinnishPyydänkin, että kyseistä jäsentä vastaan ryhdytään määrätietoisiin toimiin, jotta jatkossa ei enää satu tällaisia välikohtauksia.
I would therefore ask that effective action be taken against that Member, so that there may be no further incidents such as that one.
FinnishLiikenneonnettomuuksia ei ainoastaan satu toisinaan enemmän joulun ja uudenvuoden aikoihin, vaan silloin niihin liittyy aivan erityistä tragiikkaa.
Road casualties are not only sometimes higher around Christmas and the New Year but have a particular tragedy attached to them.
Finnish-(EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella Satu Hassia hänen tekemästään työstä ja tähän keskusteluun antamastaan panoksesta.
on behalf of the UEN Group. - Madam President, can I too congratulate Mrs Hassi on her work and contribution to this debate.
FinnishLopuksi haluaisin ilmaista mitä syvimmän myötätuntomme kaikille uhreille sekä lujan toiveemme, ettei tällaista katastrofia satu enää koskaan.
Let me finish by expressing our deepest sympathy for all the victims and our firm hope that such a catastrophe will never occur again.
FinnishEnsinnäkin esitän Satu Hassille mitä lämpimimmät kiitokset hänen tekemästään merkittävästä työstä käsissämme olevan päätöslauselman laatimiseksi.
To begin with I must thank Satu Hassi most warmly for all the important work she has done to arrive at the resolution now before us.