"satama" - Englanninkielinen käännös

FI

"satama" englanniksi

EN
EN
FI

satama {substantiivi}

volume_up
Meillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Haluan tehdä selväksi, että hätäsatama ei ole mikä tahansa satama.
Let us make it very clear that a port of refuge is not just any port.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
Ireland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
satama (myös: turvapaikka, turvasatama)
volume_up
harbour {subst.} [Brit. eng.]
Hän siis sanoo komission vakuuttaneen, että tämä satama voidaan rakentaa.
He says the Commission assured him this harbour could be constructed.
Itse asiassa Strasbourgin kaupunki ja erityisesti sen satama ovat laajentuneet merkittävästi.
Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
A harbour without ships is like a sea without fish.
satama (myös: turvapaikka, turvasatama)
volume_up
harbor {subst.} [Amer.eng.]

Esimerkkejä "satama"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
FinnishMiksi esimerkiksi Porton satama on hieman vähemmän kuormitettu kuin Rotterdamin satama?
Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
FinnishSamalla voimme nyt valitettavasti nähdä, että Koiviston (Primorsk) satama avataan.
At the same time, we are now, unfortunately, seeing the opening of the port in Primorsk.
FinnishTämä koskee sekä alusten ja satamalaiturin välisiä rajapintoja että muita satama-alueita.
This applies to both the ship-quay relationship and to the other port sections.
FinnishKaksoisrungosta ei tosin ole nyt apua, kun Koiviston satama on jo jäätynyt.
However, double hulls are no help now, as the ice has already formed in Primorsk port.
FinnishIrlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
Ireland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
FinnishArvoisa puhemies, satama-alalla - kuten muillakin aloilla - on epäilemättä omat erityispiirteensä.
There can be no doubt that ports are a rule unto themselves, as is every sector.
FinnishHän siis sanoo komission vakuuttaneen, että tämä satama voidaan rakentaa.
He says the Commission assured him this harbour could be constructed.
FinnishArvoisa puhemies, satama-alan merkitystä ei tarvitse enää korostaa.
The importance of the port sector, Mr President, needs no added emphasis.
FinnishHaluan tehdä selväksi, että hätäsatama ei ole mikä tahansa satama.
Let us make it very clear that a port of refuge is not just any port.
FinnishItse asiassa Strasbourgin kaupunki ja erityisesti sen satama ovat laajentuneet merkittävästi.
Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
FinnishRostockin satama on aivan vieressä, rajan takana Saksassa.
The port of Rostock is right next door, over the border in Germany.
FinnishTämän vuoksi satama-alalla tarvitaan lainsäädäntöä.
That is why a legislative framework is needed for the ports sector.
FinnishOlemme teille turvallinen satama emmekä koskaan ota teitä kiinni.
We are your safe haven and we will never catch you.
FinnishTällainen joustavuus on erityisen tärkeää satama-alueilla.
This flexibility is particularly important in port areas.
FinnishSe johtuu heikosti kehittyneestä ja suoraan sanoen olemattomasta satama- ja kalastuslaivastoinfrastruktuurista.
This is caused by poorly developed and, frankly, non-existent port and fishing fleet infrastructure.
FinnishSatama on ennen kaikkea strateginen alue eikä mikään kaikkien vapaasti käytettävissä oleva palvelupaikka.
A port is primarily a site. It is a strategic site; it is not a free-for-all service; it is not a supermarket.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin kertoa kaikille El Muselista, joka on minun alueeni Asturiasin suurin satama.
(ES) Mr President, I would like to talk to you all about El Musel, the major port of my region, Asturias.
FinnishEi ole mikään salaisuus, että liitännäistoimenpiteissä on ollut keskeisellä sijalla Famagustan satama.
It is a badly-kept secret that the accompanying measures have largely centred on the question of the Port of Famagusta.
FinnishYritys sijaitsee saarella, ja sillä on oma satama-alue.