"sata" - Englanninkielinen käännös

FI

"sata" englanniksi

volume_up
sata {numeraali}
EN
EN
FI

sata {numeraali}

volume_up
sata
Sata vuotta myöhemmin elämme uudessa rauhan, vapauden ja yhtenäisyyden Euroopassa.
A hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
Keskimäärin sata ihmistä kuolee joka päivä ja yli kaksisataa haavoittuu.
On average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
Sata vuotta sitten Euroopan väestö muodosti 15 prosenttia maailman väestöstä.
A hundred years ago the population of Europe represented 15% of the world's population.

Esimerkkejä "sata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSata vuotta myöhemmin elämme uudessa rauhan, vapauden ja yhtenäisyyden Euroopassa.
A hundred years later we are living in a new Europe of peace, freedom and unity.
FinnishVuonna 1913, alle sata vuotta sitten, eläkeiäksi asetettiin Ruotsissa 67 vuotta.
In 1913, just short of 100 years ago, the pensionable age in Sweden was set at 67.
FinnishEuroopan väestön osuus maailman väestöstä oli sata vuotta sitten 15 prosenttia.
One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
FinnishSaatujen tietojen mukaan Iranissa on yli sata alaikäistä kuolemaantuomittua.
Information suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.
FinnishTähän mennessä Ranska on luvannut sijoittaa alueelleen melkein sata pakolaista.
To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
FinnishSata vuotta sitten Euroopan väestö muodosti 15 prosenttia maailman väestöstä.
One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
FinnishHän vastasi: "Englannissa, koska siellä kaikki tapahtuu sata vuotta myöhemmin".
He replied, 'In England, because there everything happens 100 years later'.
FinnishJuuri siitä johtuu vuosi 2014 - sata vuotta tuosta historiallisesta tapahtumasta.
That is the reason for the date of 2014 - one hundred years after that historic event.
FinnishTämä oikeus on valvoa, miten sata miljardia euroa käytettiin vuoden 2007 aikana.
This right is to control how over EUR 100 billion was spent during 2007.
FinnishTähän mennessä on kuollut jo yli sata ihmistä, ja verilöyly jatkuu edelleen.
There have now been more than one hundred deaths, and the massacre goes on.
FinnishSata vuotta sitten Euroopan väestö muodosti 15 prosenttia maailman väestöstä.
A hundred years ago the population of Europe represented 15% of the world's population.
FinnishKeskimäärin sata ihmistä kuolee joka päivä ja yli kaksisataa haavoittuu.
On average, around one hundred people die every day and over two hundred are injured.
FinnishAivan kuten sata vuotta sitten, Balkanin niemimaa on jälleen ruutitynnyri.
Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.
FinnishTiedämme, että planeettamme lämpötila on nyt 0,6 astetta korkeampi kuin sata vuotta sitten.
We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
FinnishSen avulla pääsemme eroon yli sata vuotta jatkuneesta öljy- ja kaasuriippuvuudesta.
It will allow us to bring an end to more than a hundred years of dependence on oil and gas.
FinnishMiinoja on siellä täällä hajallaan yli sata miljoonaa noin 70 valtiossa.
There are still more than a hundred million mines distributed throughout 70 countries.
FinnishAikakauteen, jolloin 20. vuosisadan ensimmäisestä Euroopan sisällissodasta on sata vuotta.
To a time 100 years after the first horrible European civil war of the 20th century.
FinnishArvioidaan, että Alzheimerin taudin hoito maksaa vuodessa yli sata miljardia euroa.
It is estimated that it costs more than EUR 100 billion a year to treat Alzheimer's disease.
FinnishKaikkialla maailmassa naiset ovat taas lähtemässä kaduille, aivan kuten sata vuotta sitten.
Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.
FinnishJos mietitään vuotta 1908 sata vuotta sitten, Turkkia hallitsi sulttaani.
However, when you look back 100 years to 1908, a Sultan governed Turkey.