"saneeraus" - Englanninkielinen käännös

FI

"saneeraus" englanniksi

FI

saneeraus {substantiivi}

volume_up
saneeraus (myös: peruskorjaus, remontti)

Esimerkkejä "saneeraus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHuonoilla alueilla olevien asuntojen saneeraus ei voi olla hyvä ratkaisu.
FinnishArvoisa puhemies, Euroopan unionin jäsenvaltioissa on jo vuosia ollut käynnissä laivanrakennusteollisuuden saneeraus.
Mr President, the shipbuilding industry within the EU Member States has been undergoing an overhaul for many years now.
FinnishAlalla on voitu vastata vapautuksen haasteisiin ja aloitettu saneeraus- ja uudistamisprosessi, joka ei ole ollut helppo.
The sector has lived up to the challenge of liberalisation and has undertaken a process of restructuring and modernisation, which has not been easy.
FinnishSivuhuomautuksena haluan sanoa - ja se on jo sanottukin - että vanhojen rakennusten johdonmukainen saneeraus toisi myös uusia työpaikkoja.
And while we are on that subject - and this has already been mentioned - a consistent policy on renovating old buildings would also create new jobs.
FinnishSuomen lainsäädännössä on kolme rinnakkaista maksukyvyttömyysmenettelyä: konkurssi, yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityksen saneeraus.
In Finnish law, there are three similar insolvency procedures: bankruptcy, debt reorganisation for a private individual and corporate reorganisation.
Finnish- (EL) Laivanrakennusteollisuuden saneeraus ja sen seurauksena suoritetut supistukset ovat vieneet työn kymmeniltä tuhansilta alan työntekijöiltä.
(EL) The policy of restructuring the shipbuilding industry and the resultant cutbacks in it have resulted in tens of thousands of unemployed workers.
FinnishBudjettikuri ja saneeraus eivät saa korvata työllisyyden elvytyssuunnitelmaa, mutta juuri näin on käymässä monissa maissa, myös kotimaassani Irlannissa.
Fiscal discipline and retrenchment must not take the place of a job stimulus plan, yet that is happening in many countries, including my own, Ireland.
FinnishArvoisa puhemies, valitettavasti aivan liian usein on käynyt niin, että Euroopan kalastuslaivaston saneeraus on johtanut näiden laivojen siirtymiseen Afrikan rannikolle.
Mr President, sadly, all too often in the past, the reorganisation of the European fishing fleet has led to these ships being transferred to the African coast.