"samassa linjassa" - Englanninkielinen käännös

FI

"samassa linjassa" englanniksi

EN
FI

samassa linjassa {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "samassa linjassa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNe ovat tulos huolellisesta pohdinnasta ja ovat samassa linjassa YMP:n uudistuspaketin ja kansainvälisten sitoumustemme kanssa.
They are the result of careful reflection and are in tune in the CAP reform package and our international commitments.
FinnishNeljänneksi eläkejärjestelmän olisi kannustettava pidentämään työelämää, mikä on samassa linjassa työmarkkinoiden kehityssuuntauksen kanssa.
Fourthly, the pension system should encourage longer working lives, which is consistent with the trend in the labour market.
FinnishSe on samassa linjassa erinomaisen yhteenkuuluvuusperiaatteen kanssa, ja me pyydämme, että komissio sitoutuu tähän ja auttaa Euroopan unionin köyhimpiä alueita.
It is in line with the excellent principle of cohesion, and we ask the Commission to adhere to that and to assist the poorest regions in the European Union.
FinnishTähän valinnanvapauteen sisältyvät myös yhdistyneet sähkön- ja lämmöntuottajat, ja niin muodoin se on täysin samassa linjassa alalle annetun ensisijaisuuden kanssa.
This eligibility also includes combined electricity and heat producers and is therefore fully in line with the priority that is accorded to this sector.
FinnishMielestäni EU: lle on tärkeää, samassa linjassa Yhdysvaltojen aseman kanssa, tehdä jotakin vakavaa ja kestävää Lähi-idän suhteen, ja Irak kuuluu varmasti siihen.
Alongside the US position on this, I believe it is important for the EU to take serious and firm measures in relation to the Middle East, of which Iraq is of course a part.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "samassa linjassa" englanniksi

linjassa adjektiivi
English